Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

De dienst Radiotherapie is actief op verschillende wetenschappelijke vlakken.

Lidmaatschappen

Onze artsen en verpleegkundigen worden gestimuleerd regelmatig bijscholingscursussen te volgen en zich aan te sluiten bij hun beroepsverengingen, zoals:

 • American Society of Medical Oncology (ASCO)
 • American Society for Treatment and Research in Oncology (ASTRO)
 • Belgian Group of Digestive Oncology (BGDO)
 • Belgian Society of Nuclear Medicine (BELNUC)
 • Belgian Society of Medical Oncology (BSMO)
 • Belgische Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (BVRO)
 • European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • European Society for Treatment and Research in Oncology ESTRO)
 • International Gynecological Society of Oncology (IGSO)
 • Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI)
 • Vlaamse Werkgroep voor hoofd-halschirurgie

Engagementen

Onze zorgprofessionals zijn ook betrokken bij diverse initiatieven en organisaties:

 • Advisory board van de borstkanker.net website
 • Editorial Board Hellenic Journal of Nuclear Medicine
 • Editorial Board Journal of Clinical Rheumatology
 • Erkenningscommissie Medische Oncologie
 • Erkenningscommissie Radiotherapie
 • Hadroncommissie
 • Paritair Comite Medische Oncologie
 • Participatie in de GDG1 KCE-richtlijnen groep
 • Psychosociale Commissie Kom op tegen Kanker (KOTK)
 • Raad van Bestuur Vroegtijdige Opsporing Brugge (VOB)
 • Redactieraad “Leven” - Kom op tegen Kanker (KOTK)
 • Reviewer Clinical and Experimental Rheumatology
 • Reviewer International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics
 • Reviewer Radiotherapy and Oncology
 • Reviewer Springerplus
 • Reviewer Scientific Reports
 • Verslaggeving van de Medisch Oncologische LOK-groep van West-Vlaanderen
 • Werkgroep externe communicatie van het FANC

Deelname aan congressen

Onze stafleden zijn regelmatige sprekers op regionale en nationale meetings en nemen op geregelde basis deel aan regionale, nationale en internationale congressen

 • American Society of Medical Oncology (ASCO)
 • American Society for Treatment and Research in Oncology (ASTRO)
 • Belgian Group of Digestive Oncology (BGDO)
 • Belgian Society of Nuclear Medicine (BELNUC)
 • Belgian Society of Medical Oncology (BSMO)
 • Belgische Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (BVRO)
 • European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • European Neurogastroenterology meetings - NeuroGASTRO (ESNM)
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • European Society for Treatment and Research in Oncology ESTRO)
 • Jaarlijks Oncologisch Verpleegkundig congres
 • Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen (Arnhem)
 • World Congress of International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS)

Onderwijs

 • Docent voor de derdejaars verpleegkundigen
 • Gastdocentfunctie VIVES cursus postgraduaat oncologische verpleegkunde
 • Stagemeesterschap voor de volledige opleiding van Medische Oncologie
 • Stagemeesterschap voor de basisopleiding van Radiotherapie

Samenwerking intern en extern

Een goede verstandhouding en samenwerking met huisartsen is belangrijk. Daarom gaat die samenwerking voorbij de gekende modaliteiten, zoals medische verslagen en telefonische contacten. Een vlotte, adequate rapportering en een permanente beschikbaarheid zijn onze prioriteiten. Op dagelijkse basis vinden ook multidisciplinaire oncologische consulten (MOC’s) plaats. Aan deze consulten nemen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis (intramuraal) deel en zorgprofessionals van oncologische zorgprogramma’s van andere zorginstellingen (extramuraal). Voor een aantal MOC’s wordt ook de huisarts van de patiënt uitgenodigd. 

Binnen campus Sint-Jan nemen we daarnaast deel aan de volgende teams en samenwerkingen:

 • Borstcentrum - voorzitter
 • Coördinatie van het Oncologisch Zorgprogramma
 • Cytoteam
 • Ethisch Comité
 • Medical Audit
 • Medisch Farmaceutisch Comité (MFC)
 • Oncologische Commissie
 • Redactieraad AZ Link
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018