Back to top

RADIOTHERAPIE

Wat moet je je voorstellen bij radiotherapie? Kijk mee binnen op onze dienst Radiotherapie en ontdek hoe ons gespecialiseerd team telkens de best mogelijke bestralingsbehandeling bepaalt voor elke patiënt en iedereen persoonlijk begeleidt doorheen het hele traject.

Radiotherapie

De dienst Radiotherapie werkt intensief samen met de dienst Medische Oncologie en de dienst Nucleaire Geneeskunde. Onze drie diensten vullen elkaar aan en die samenwerking is vrij uniek binnen het Belgisch oncologisch landschap. Het bundelen van onze krachten betekent een absolute meerwaarde voor de patiënt: samen streven we naar de hoogste kwalitatieve zorg die de beste behandeling garandeert voor iedere patiënt.

Bestralingsbehandelingen

Radiotherapie wordt ook wel bestralingsbehandeling genoemd. Het is een plaatselijke behandeling en heeft alleen effect in het gebied dat bestraald wordt. De behandeling is erop gericht een hoge bestralingsdosis in het tumorvolume te krijgen, terwijl de bestralingsdosis van de gezonde weefsels zo laag mogelijk blijft. Gezonde weefsels kunnen ook reageren maar zullen meestal spontaan herstellen.

Het doel is om de deling en de ontwikkeling van schadelijke cellen af te remmen. De behandeling wordt alleen of in combinatie met chirurgie en/of systeemtherapie (zoals chemotherapie of hormonale therapie) voorgeschreven.

De dienst Radiotherapie beschikt sinds 2016 over een nieuwe bestralingsbunker, waarin tegen eind 2017 vier moderne, hightech bestralingstoestellen staan. Dit is absoluut noodzakelijk omdat het aantal patiënten jaarlijks groeit. Afgelopen zeven jaar was er een toename van maar liefst 28 procent meer patiënten. Epidemiologische studies tonen aan dat door de steeds ouder wordende bevolking, het aantal patiënten alleen maar blijft toenemen.

Unieke apparatuur

Vandaag behandelen we ongeveer 1.500 nieuwe patiënten per jaar. Dankzij uitbreiding van de dienst kunnen we deze patiënten de allernieuwste bestralingstechnieken blijven aanbieden, zoals stereotactische bestraling, arc-therapie en IMRT. Een nieuw planningssysteem helpt ons bovendien de bestralingstechniek sneller en efficiënter te plannen. Als enig ziekenhuis in West-Vlaanderen beschikt AZ Sint-Jan Brugge AV ook over een HDR (High Dose Rate) brachytherapietoestel. Deze techniek wordt het meest gebruikt als ‘boostbehandeling’ voor gynaecologische tumoren. Ook vlakke huidtumoren (niet-melanoom) en prostaattumoren kunnen met deze techniek succesvol behandeld worden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023