Back to top

Pulmonaire Oncologie

In de behandeling van longkanker ontwikkelde ons ziekenhuis zich doorheen de jaren tot een belangrijk expertisecentrum. Als een van de grote nationale centra zien we jaarlijks een 160-tal nieuwe patiënten. 

Ook hier kiezen we voor een aanpak die de deskundigheid van verschillende disciplines verenigt, op zuiver medisch gebied, maar ook in de algemene begeleiding. Via een vlotte samenwerking komen we tot de kwalitatief meest hoogstaande zorg.

MOC

Een MOC is een multidisciplinair oncologisch consult. Het houdt in dat longartsen, verpleegkundigen en psychologen gespecialiseerd in de oncologie, de thoracaal chirurg, de medisch oncoloog en de radiotherapeut gezamenlijk overleggen om de diagnose te bepalen en te beslissen over de meest aangewezen behandeling, zoals bijvoorbeeld chirurgie, radio- of chemotherapie en/of medicatie. Dankzij bepalingen van moleculaire genetische karakteristieken van de longtumor kunnen we gepersonaliseerde longkankerbehandelingen aanbieden. We houden daarbij rekening met de overlevingskansen van onze patiënt, maar ook met de algemene levenskwaliteit tijdens en na de behandeling

Indien de plaatsing van een luchtwegprothese (luchtwegstenting) vereist is, dan verloopt dit in samenwerking met de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten.

Van bij de diagnose tot het einde van de opvolging begeleiden twee LOngTUmorSteunpunt (LOTUS)-verpleegkundigen onze longkankerpatiënten en hun familie in deze moeilijke periode. Waar nodig of gewenst schakelen we voor de patiëntenbegeleiding ook de hulp in van een psycholoog, medisch-maatschappelijk medewerker of het palliatief team.

Algemene informatie chemotherapie

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 januari 2019