Back to top

MOBIEL CRISISTEAM

Het Mobiel Crisisteam is een ambulant intensief team dat kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit twee psychiaters, een therapeutisch coördinator/psycholoog, een teamverantwoordelijke, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen.

Doelgroep? 

Volwassenen (18-65j.) die met een acuut psychisch probleem kampen en die in Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke, Ichtegem of Koekelare wonen. 

Wie kan aanmelden?

Huisarts of behandelend psychiater kan aanmelden na overleg en met toestemming van de cliënt.

Hoe aanmelden?

Telefonisch via 050 30 17 65 (7 dagen op 7 bereikbaar van 8u tot 22u)

Wat kan u verwachten?

Na de aanmelding wordt de cliënt heel gauw uitgenodigd voor een intakegesprek. Als crisisbehandeling in de thuisomgeving een meerwaarde betekent voor de cliënt en zijn of haar omgeving wordt de begeleiding opgestart. Bij aanvang vinden dagelijks huisbezoeken plaats, die afnemen in intensiteit na verloop van tijd. Binnen de 72u gaat een consult met de psychiater door en wordt het behandelplan opgemaakt met de therapeutisch coördinator. Eens de crisissituatie gestabiliseerd is, gaat men op zoek naar een vervolgtraject in overleg met de cliënt, omgeving en aanmelder. De aanmelder en de andere betrokken partners uit het zorgnetwerk worden gedurende het ganse traject actief betrokken.

Meer info

Contacteer teamverantwoordelijke An Decorte via 0475860295

Contacteer therapeutisch coördinator Anke De Both via 0479028566

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 februari 2018