Back to top

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Op de raadpleging Kinder- en Jeugdpsychiatrie kunnen ouders en hun kinderen/jongeren tot 18 jaar terecht voor ambulante begeleiding. Wij leggen ons toe op hulpverlening bij verschillende moeilijkheden in de ontwikkeling waaronder aandachtsstoornissen, autismespectrumstoornissen, gedrags- en sociaal-emotionele moeilijkheden, opvoedingsproblemen en psychosomatische klachten. 

Wij hebben een multidisciplinair team ter beschikking, zodat een combinatie van psychiatrische, psychologische en psychotherapeutische begeleiding mogelijk is. Dit team bestaat uit twee kinder- en jeugdpsychiaters en twee psychologen. We bieden individuele therapie, gezinstherapie, medicijnentherapie en/of advies en educatie voor opvoeders/verzorgers. We betrekken, naast de ouders, eventueel de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en/of de huisarts bij de behandeling.

Concreet kan de begeleiding bestaan uit (test)onderzoek, oplossingsgerichte gespreks- of speltherapie, sociale vaardigheidstraining in groep, medische ondersteuning, gesprek met ouders/opvoeders en gezinstherapie.
Hiervoor werken we zoveel mogelijk samen met personen uit de directe omgeving van het kind/jongere.

Aanmeldingen

Aanmeldingen gebeuren op doorverwijzing van bijvoorbeeld: huisarts, kinderarts, CLB-arts of andere dienst.
Er is een verwijsbrief nodig van een arts bij een eerste contact. 

Op 01-10-2009 werd gestart met een samenwerkingsverband tussen kinder- en jeugdpsychiaters van AZ Sint-Lucas en van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende onder de naam KAS (Kinder- en Jeugdpsychiatrische Afdelingen Samen, regio Brugge).  De artsen spreiden hun activiteit over beide ziekenhuizen.  Deze bundeling van krachten schept nieuwe mogelijkheden naar de toekomst. 

Hier kan je de folder 'Raadpleging kinder- en jeugdpsychiatrie' openen.

Verantwoordelijke artsen KAS

  • Dr. L. Keirse
  • Dr. E. Nelis
  • Dr. S. Willems
  • Dr. E. Holvoet
  • Dr. H. Geerts

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 oktober 2022