Back to top

Vertrouwelijke info

Informatie opgevraagd door ons

In het kader van het opvragen van info wensen wij de toestemming van de ouders en/of jongere (vanaf 12 jaar). Dit gebeurt meestal schriftelijk via een aanwezig formulier.

Wanneer mensen doorverwezen zijn door andere instanties is het altijd nuttig een verwijsbrief/verslag mee te brengen van desbetreffende instantie op het ogenblik van het intakegesprek hier. Sowieso staat het u vrij om ook andere verslaggeving mee te brengen wanneer u inschat dat het nuttige informatie omvat omtrent de reden van aanmelding bij ons.

Informatie opgevraagd door derden

Alle informatie op onze dienst omtrent de patiënt behoort tot (medisch) beroepsgeheim dat wordt gehouden ten opzichte van de kind/jongere.

Mits toestemming van de ouders en/of jongere (vanaf 12 jaar) kunnen wij onze gegevens delen met andere hulpverlenende instanties (o.a. CLB, revalidatiecentra, privé-therapeuten,...) indien de verschillende partijen dit een meerwaarde vinden.

Ons beroepsgeheim laat ons echter niet toe om informatie te verstrekken aan politie of justitie, tenzij bij zeer uitzonderlijke omstandigheden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 april 2018