Back to top

Van aanmelding tot keuzegesprek

Aanmelding

Telefonische afspraak voor intakegesprek.

Intakegesprek

Bij intakegesprek vragen wij dat één of beide ouderfiguren aanwezig zijn, samen met kind/jongere. In bepaalde situaties kan tevens de verwijzer aanwezig zijn.
Ook individueel gesprek met de ouder en/of jongere is mogelijk na overleg.

Op basis van het intakegesprek wordt beslist, in overleg met ouders en kind/jongere, welke verdere stappen kunnen worden gezet. Dit kan onderzoek (gevolgd door keuzegesprek), psychotherapie en/of medicamenteuze begeleiding zijn, hier op dienst of via doorverwijzing naar andere instanties. Wij vragen uw toestemming om contact op te nemen met de doorverwijzer en betrokken hulpverleners.

Soorten onderzoek 

De soorten onderzoeken die hier kunnen plaatsvinden:

  • ontwikkelings- en/of intelligentieonderzoek
  • neurocognitief onderzoek
  • belevings-/persoonlijkheidsonderzoek
  • spelkamerobservatie
  • procesdiagnostiek

De nodige uitleg wordt aan kind/jongere verstrekt op het moment van het onderzoek. Er is voor het onderzoek geen voorbereiding nodig door kind/jongere.

De onderzoeken gebeuren enkel met kind/jongere. Er wordt indien nodig een afwezigheidsattest voor school voorzien.

Keuzegesprek

Keuzegesprek gebeurt enkele weken na het laatste onderzoeksmoment. Tijdens het keuzegesprek vragen we dat één of beide ouders aanwezig zijn, indien door u gewenst samen met kind/jongere.
De onderzoeksresultaten worden meegedeeld en er wordt een algemeen besluit geformuleerd. Hieraan gekoppeld, wordt een voorstel tot verdere ondersteuning, begeleiding of psychotherapie gedaan. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 april 2018