Back to top

EENHEID VOOR PSYCHIATRISCHE SPOEDGEVALLENINTERVENTIE

Wat is EPSI?

Wij zijn een zelfstandige psychiatrische eenheid binnen de spoeddienst van het AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende in samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge.
Wij verlenen hulp aan mensen met acuut onhoudbaar psychisch lijden, 24 uur op 24.

Voorbeelden van crisissituaties:

 • zelfmoorddreiging of -poging
 • onhoudbare angst of depressie
 • verwardheidstoestanden
 • verslavingsproblemen - alcohol, drugs, medicatie, andere
 • uit de hand gelopen familiale of relationele ruzies

Waarom EPSI?

Bij noodgevallen van psychische aard is gespecialiseerde zorg even belangrijk als bij ernstig fysiek letsel.
EPSI verleent u als betrokken persoon een complete psychiatrische zorg:

 • Snel – we verlenen dringende zorg en zoeken tegelijk naar vervolgzorg op maat van uw specifieke noden
 • Veelzijdig – wij zijn een team van psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en sociaal werkers om samen antwoorden te bieden aan uw diverse noden
 • Betrokken – wij werken nauw samen met uzelf en – indien wenselijk – uw familiale en sociale omgeving, uw huisarts en andere hulpverleners

Hoe verloopt een crisisinterventie?

Bij crisis Contacteer indien mogelijk best eerst uw huisarts of hulpverlener
Naar EPSI                   U treft ons team op de Spoeddienst van het AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Ruddershove 10 te Brugge
Op EPSI

Onze interventie bestaat erin om:

1. dringende eerste hulp te bieden, afgesteld op de aard van de crisis

2. vervolgens toe te werken naar ofwel:

 • ontslag met of zonder ambulante vervolgzorg
 • opname op een gespecialiseerde dienst.

Vaak kunnen we een opname voorkomen dankzij de combinatie van:

 • onze intense zorg tijdens de crisis
 • onze focus op het snel op gang brengen van het kader voor nazorg

Beleidsarts

Dr. Jürgen De Fruyt, psychiater

Hoofdverpleegkundige

Jan Sys 

 

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 1 augustus 2022