Back to top

Voorstelling

De cluster psychiatrie van het AZ Sint-Jan richt zich op de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met somatische klachten.

Ons aanbod betreft zowel kortdurende opname als dagbehandeling en ambulante begeleiding.

Wij bieden deze zorg aan met meerdere disciplines: verpleegkundigen, psychologen, medisch maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten en psychiaters.

Een specifiek zorgaanbod campus SFX:

  • Acute psychiatrische zorg, focus op psychofarmacotherapie en andere psychobiologische behandelingen (bv. electroconvulsietherapie, e.a.)
  • Acute psychiatrische zorg met focus op ouderen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 oktober 2022