Back to top

Voorstelling

De dienst psychiatrie van campus Henri-Serruys biedt een laagdrempelige zorg voor patiënten (17 jaar en ouder) met ernstige psychische problemen.

Ons aanbod betreft zowel kortdurende opname als dagbehandeling en ambulante begeleiding.

Wij werken multidisciplinair: we verzamelen informatie vanuit de verschillende disciplines, wat maakt dat we streven naar een zo breed mogelijke kijk op uw functioneren. Wij bieden deze zorg aan met meerdere disciplines: verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en psychiaters.

Iedere weekdag is er teamoverleg met de artsen, psychologen, verpleegkundigen, sociale dienst en therapeuten. Tijdens deze vergadering wordt uw behandeling besproken en aangepast waar nodig.

Een specifiek zorgaanbod (met opname) bestaat voor crisis, verlengde crisis, verslaving, stemmingsstoornissen, angststoornissen, identiteitsproblematiek, psychosen, relatieproblemen, ouderen.

Onze dienst psychiatrie bestaat uit een opnameafdeling en een dagtherapeutisch centrum.

Opname afdeling

Bij opname wordt één van onze artsen toegewezen aan de patiënt, er volgt een opnamegesprek met een van de verpleegkundigen. De arts stelt vervolgens een diagnose en maakt in samenspraak met het multidisciplinair team een behandelplan op. Gedurende de ganse opname blijft de arts eindverantwoordelijke voor het individueel behandelplan.

Dit behandelplan kan inhouden:

 • lichamelijke onderzoeken en behandeling;
 • medicamenteuze behandeling;
 • psychologische begeleiding;
 • begeleiding sociale dienst;
 • therapieprogramma
 • uitgang- weekendregeling.

Afhankelijk van de lichamelijke en psychische toestand van de patiënt beslist het team of er groepstherapie kan gevolgd worden. Indien dit niet haalbaar wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan steeds herzien worden doorheen de opname.

Het therapieprogramma is een groepsgebeuren waarbij verschillende therapieën aan bod komen zoals:

 • sociale vaardigheden
 • assertiviteitstraining
 • bewegingstherapie
 • groepsgesprekken
 • creatieve therapie
 • groep verslavingsproblematiek
 • psychotherapeutische therapie
 • ...

Op de afdeling zelf bieden we enkele sessies aan voor patiënten die niet kunnen deelnemen aan de groepstherapieën.

De opnametermijn wordt individueel bepaald. Nazorg kan vrij divers zijn: dagtherapie, ambulante begeleiding… Indien nodig wordt een doorverwijzing naar een andere gespecialiseerde dienst of ziekenhuis overwogen. 

Beleidsartsen
dr. Els Serpieters
dr. Hans Hellebuyck

Hoofdverpleegkundige
Michael Defraeye

Psychologen
Mieke Vanhooren
Lieselot Braeckevelt
John De Ridder

Sociale dienst
Katrien Devreese
Gertie Boutens
Christophe Deridder

Dagtherapie

Wij richten ons tot iedereen die via ons programma aan hun psychische, emotionele en relationele problemen wil werken. 

Wat kan u van ons verwachten?

Het dagcentrum biedt een behandeling die het midden houdt tussen een ziekenhuisopname en ambulante begeleiding.
Je kan er terecht als tussenstap na een opname, maar ook wanneer hospitalisatie niet nodig of mogelijk is.
Het therapieprogramma bestaat uit een combinatie van verschillende groepstherapieën: vaardigheidstrainingen, themagesprekken, sport, relaxatie, ontspannende activiteiten, atelierwerk, psychotherapie…
Naast het therapieprogramma wordt u ook individueel begeleid door de artsen, de psychologen, de sociale dienst en de therapeuten die het therapieprogramma begeleiden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 juli 2019