Back to top

PSYCHIATRIE-PSYCHOSOMATIEK

De cluster psychiatrie van het AZ Sint-Jan richt zich op de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met somatische klachten.

Onze diensten zijn georganiseerd op

  • campus Sint-Jan
  • campus Sint-Franciscus Xaverius

Ons aanbod betreft zowel kortdurende opname als dagbehandeling en ambulante begeleiding.

Wij bieden deze zorg aan met meerdere disciplines: verpleegkundigen, psychologen, medisch maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, psychiaters en assistent specialisten in opleiding.

Een specifiek zorgaanbod

Campus Sint-Jan

  • Spoedeisende en acute psychiatrische zorg met focus op stabilisatie en oriëntatie van zorg
  • Acute psychiatrische zorg met focus op psychotherapie
  • Psychiatrisch dagziekenhuis                                                               

Campus Sint-Franciscus Xaverius

  • Acute psychiatrische zorg, focus op psychofarmacotherapie en andere psychobiologische behandelingen (bv. electroconvulsietherapie)
  • Acute psychiatrische zorg met focus op ouderen

De Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI) is een samenwerking tussen het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge AV. EPSI is verbonden aan de spoedgevallendienst van campus Sint-Jan.

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie is een samenwerking van het AZ Sint-Lucas en het AZ Sint-Jan Brugge AV: KAS Brugge (Kinderpsychiatrische Afdelingen Samen Brugge).

Het Mobiel CrisisTeam (MCT) is een samenwerking van het AZ Sint-Jan Brugge AV, het AZ Sint-Lucas, het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Amandus te Beernem en het psychotherapeutisch centrum Rustenburg.

De cluster psychiatrie maakt ook deel uit van het zorgpad alcohol West-Vlaanderen