Back to top

PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTH. CHIRURGIE

De dienst Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie heeft als doel het zelfbeeld van de patiënt te verbeteren. Dat doen we door aangeboren afwijkingen en afwijkingen door aandoeningen, ouderdom en gewicht te corrigeren met plastisch chirurgische technieken. We bieden ook minder invasieve behandelingen aan, onder lokale verdoving of zelfs zonder verdoving.