Back to top

Rituelen en sacramenten

Bij de pastorale dienst kan u terecht voor verschillende soorten rituelen en sacramenten.

Viering

Van maandag tot vrijdag is er op campus Sint-Jan om 13.30u een moment van stilte en gebed in de kapel.
Op bepaalde hoogfeesten is er op de campussen Sint-Jan en Henri Serruys een speciale viering die tijdig in de kapel geafficheerd wordt.

Op campus SFX is er op zondag en hoogfeesten om 10.30u een viering. Op vraag kan u met een rolstoel naar de viering worden gebracht.

Communie

Elke zondag en elk hoogfeest is er communiegelegenheid op de kamer, op hemodialyse rond de grote hoogfeesten. Ook dagelijkse communie is mogelijk voor wie dit wenst. U kan hiervoor uw naam doorgeven aan de verpleegkundige.

Bij geboorte

De afgelopen jaren vond een verschuiving plaats, waarbij de klemtoon ligt op het laten dopen van kinderen in de parochie van de ouder(s) in plaats van in het ziekenhuis.

De Pastorale Dienst engageert zich om de ouder(s) te informeren over het doopsel en door te verwijzen naar de parochie van de ouder(s). Dit houdt in dat er enkel nog gedoopt zal worden in geval van ziekte en nood, of om een andere dwingende pastorale reden.

Mocht u, tijdens uw opname op de Materniteit, vragen hebben over het doopsel dan kan u steeds terecht bij de Pastorale Dienst.

Ziekenzalving - ziekenzegening

Het sacrament van de ziekenzalving en het ritueel van de ziekenzegen zijn een steun en bemoediging, een teken van de nabijheid van de Heer en van het zorgend aanwezig zijn van allen om u heen.                                  

Stervenszegen - afscheidsgebed

Als ondersteuning en dank voor het leven kan er gebeden worden voor de stervende of overleden dierbare, samen met de familie en vrienden.

Afscheid van een kind

Rond het overlijden van een kind willen wij de ouders nabij zijn en hen helpen bij het zoeken naar woorden en rituelen voor een passend afscheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3 juli 2019