Back to top

PASTORALE DIENST

De pastorale dienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV helpt met spirituele zorg. Verspreid over de drie campussen leveren zeven medewerkers hun eigen bijdrage aan de zorg voor heel de mens. We schenken aandacht aan de spirituele dimensie van het bestaan. We luisteren naar lief en leed, van zowel patiënten als hun families. Ziekte, pijn en lijden roepen immers vele vragen op. Vragen naar het waarom of de zin van een ziekte bijvoorbeeld. Met respect voor ieders overtuiging gaan wij met u in gesprek. We staan open voor iedereen die om spirituele zorg vraagt.

Rituelen en sacramenten

Natuurlijk kan u een beroep doen op de pastorale dienst voor een ritueel of sacrament op een belangrijk moment. Denk bijvoorbeeld aan ziekenzalving, stervenszegen, doopsel en vieringen in de kapel.

Andere religies en geloofsgemeenschappen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kan u verschillende soorten morele, godsdienstige of filosofische bijstand krijgen. U kan hiervoor een aanvraag doen via het keuzeformulier levensbeschouwelijke zorg. Dit formulier kan u invullen en inleveren bij één van de verpleegkundigen op uw afdeling. Het formulier zit ook in de onthaalbrochure die u heeft gekregen bij de ziekenhuisopname.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 maart 2017