Back to top

PASTORALE DIENST

De Pastorale Dienst van het AZ Sint-Jan Brugge AV verleent spirituele zorg vanuit christelijk perspectief.

Verspreid over de twee campussen luisteren de ziekenhuispastors naar lief en leed, van zowel patiënten als hun families. Ziekte, pijn en lijden roepen soms vele vragen op. Bijvoorbeeld waarom-vragen en zingevingsvragen. Met respect voor ieders overtuiging gaan zij met u in gesprek. De ziekenhuispastors staan open voor iedereen die om spirituele zorg vraagt.

Rituelen en sacramenten

U kan beroep doen op de Pastorale Dienst voor een ritueel of sacrament op een belangrijk moment. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenzalving, een ziekenzegen, een stervenszegen, een afscheidsgebed, een geboortezegen, een nooddoop, een gebed of bezinningsmoment, …

Andere religies en geloofsgemeenschappen

In het AZ Sint-Jan Brugge AV kan u verschillende soorten morele, godsdienstige of filosofische bijstand krijgen. U kan hiervoor een aanvraag doen via het keuzeformulier morele, godsdienstige of filosofische bijstand.
Dit formulier kan u invullen en inleveren bij één van de verpleegkundigen op uw afdeling. Het formulier zit ook in de onthaalbrochure die u heeft gekregen bij de ziekenhuisopname.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21 november 2023