Back to top

Voorstelling

De Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder is een ‘Bijna Thuis Huis’, dat voor negen patiënten opnamemogelijkheden in een eenpersoonskamer biedt. De Vlinder is opgericht voor ongeneeslijk zieke patiënten met een relatief korte levensverwachting voor wie thuis wonen door hun complexe zorgnood of gebrek aan mantelzorg niet langer haalbaar, veilig of wenselijk is.

Samenwerking

Binnen het ‘levend’ netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen ‘Heidehuis’ werken we intens samen met de Palliatieve Supportteams (PSTs) van campus Sint-Jan, het AZ Sint-Lucas, het AZ Alma en het AZ Zeno en met de Palliatieve Zorg Thuis (PZT) en het Palliatief Dagcentrum Heidehuis. De samenhang tussen de verschillende zorgomgevingen zorgt voor een goede onderlinge communicatie en door vlot informatie te delen kunnen we een goede zorgcontinuïteit garanderen.

Totaalzorg

We bieden in een huiselijke sfeer een warme, bezielde en professionele totaalzorg voor de patiënt, maar net zo goed voor zijn naasten, met de grootste aandacht voor zowel lichamelijke als psychische, sociale en spirituele noden. De medische behandeling is vooral gericht op lichamelijk comfort, met een goede pijn- en symptoomcontrole.

Levenskwaliteit

De Vlinder is een pluralistische eenheid, met respect en openheid voor elke levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging. We streven naar een levenseinde dat de hoogst mogelijke levenskwaliteit behoudt en dat past bij het unieke leven van elke patiënt. We stemmen de zorg af op de noden, wensen en verwachtingen van de patiënt, in samenspraak met zijn naasten en vanuit zijn normen en waarden. Vragen naar euthanasie worden zorgvuldig begeleid, samen met de huisarts en het team, en eventueel uitgevoerd.

Multidisciplinair team

Het team is multidisciplinair samengesteld met specifiek opgeleide verpleegkundigen, artsen, een psycholoog, een medisch maatschappelijk werker, een kinesist, een pastoraal werker, een moreel consulent en logistiek assistenten, maar ook vrijwilligers. Dagelijks is de arts aanwezig, maar ook de eigen huisarts kan zijn patiënt zelf opvolgen en begeleiden, samen met het team.

Opname

Een patiënt kan vanuit de thuissituatie of vanuit het ziekenhuis worden opgenomen. De aanvraag gebeurt via het palliatief supportteam of de behandelend arts, zowel telefonisch als via een specifiek aanmeldingsformulier. Er is altijd telefonisch contact tussen de palliatieve arts en de huisarts of specialist om de reden voor de opname te overleggen en de medische context te verduidelijken.

Wanneer de patiënt niet onmiddellijk kan worden opgenomen, komt hij op een wachtlijst terecht.

Locatie

De Vlinder bevindt zich op campus Sint-Franciscus Xaverius, in een rustige omgeving, zonder de jachtigheid en drukte van een groot algemeen ziekenhuis.

Bezoek

Op de afdeling zijn familie en vrienden altijd welkom, er zijn geen vaste bezoekuren. Er is een logeerkamer voor naasten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 29 maart 2021