Back to top

PALLIATIEVE ZORGEENHEID DE VLINDER SFX EN PALLIATIEF SUPPORTTEAM

Palliatieve zorg is een holistische zorgbenadering van patiënten met een ongeneeslijke aandoening die, ondanks de gepaste medische behandeling, ongunstig evolueert. Deze zorgbenadering is steeds meer ingebed in de gebruikelijke gezondheidszorg en bekend bij alle zorgverleners, maar vraagt bij moeilijkere situaties ondersteuning door specifiek geschoolde ondersteuningsteams.

Afhankelijk van de situatie, staan speciaal opgeleide experten uit verschillende disciplines hiervoor in: het ‘Palliatief Supportteam’ in het ziekenhuis, de ‘Palliatieve Zorg Thuis’ met het palliatief dagcentrum in de thuissituatie en het ‘Palliatief Team’ in het woon- en zorgcentrum.

Vanuit de nood aan woongelegenheid in een zorgomgeving voor de terminale patiënt die niet meer thuis verzorgd kan worden, is reeds in 1991 de Palliatieve Zorgeenheid ‘De Vlinder’ opgericht. Die ontstond vanuit een brede netwerkgedachte in de regio Brugge. Het gaat om een samenwerkingsinitiatief van het AZ St-Jan Brugge-Oostende AV, het AZ Sint-Lucas Brugge en de vzw Heidehuis, het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen.