Back to top

Voorstelling

Palliatieve zorg is een holistische zorgbenadering van patiënten met een ongeneeslijke aandoening die, ondanks de gepaste medische behandeling, ongunstig evolueert. Afhankelijk van de situatie, staan speciaal opgeleide experten uit verschillende disciplines hiervoor in: het ‘Palliatief Supportteam’ in het ziekenhuis, de ‘Palliatieve Zorg Thuis’ met het palliatief dagcentrum in de thuissituatie en het ‘Palliatief Team’ in het woon- en zorgcentrum.

Vanuit de nood aan woongelegenheid in een zorgomgeving voor de terminale patiënt die niet meer thuis verzorgd kan worden, is reeds in 1991 de Palliatieve Zorgeenheid ‘De Vlinder’ opgericht. Die ontstond vanuit een brede netwerkgedachte in de regio Brugge. Het gaat om een samenwerkingsinitiatief van het AZ St-Jan Brugge-Oostende AV, het AZ Sint-Lucas Brugge en de vzw Heidehuis, het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26 juni 2018