Back to top

Open longfunctie labo

Zoals u weet is spirometrie van belang voor de diagnose en opsporing van obstructieve longziekten zoals COPD en astma. Tevens werd sinds november 2008 de terugbetaling van geneesmiddelen voor de behandeling van COPD en astma gekoppeld aan gedocumenteerde, met name o.a. door spirometrie bevestigde, diagnose van deze aandoeningen. 

In geval u zelf niet over een spirometer beschikt of zelf geen spirometrie wenst uit te voeren, kan u gebruik maken van onze dienstverlening "Open Longfunctielaboratorium AZ Sint-Jan AV". 

Hoe gaat u hierbij te werk: 

U bezorgt uw patiënt een verwijsbriefje met daarop aanvraag voor spirometrie, al dan niet met reversibiliteit, of voor volledige longfunctie (met inbegrip van absolute longvolumes, luchtwegweerstand en diffusiecapaciteit).
U neemt contact op met het secretariaat Longziekten op telefoonnummer 050 45 26 60. De afspraken voor "Open Longfunctielaboratorium" zijn voorzien op donderdagnamiddag tussen 13:45 uur en 17:00 uur. Indien u dat wenst, kan u vanaf heden ook een onlineboeking maken via het BIANnetwerk.
Patiënt meldt zich aan op zijn afspraakuur met verwijsbriefje op de polikliniek Longziekten, 6de verdieping.
Een van onze getrainde longfunctielaboranten voert de spirometrie lege artis uit. De procedure neemt 20 minuten in beslag. Indien volledige longfunctie, worden 40 minuten voorzien.
Het longfunctierapport met protocol van de pneumoloog wordt meegegeven aan de patiënt, met het advies zich terug tot de huisarts te wenden voor verdere bespreking en therapieplanning. 

Voor diagnostiek dient de huisarts de anamnestische, klinische en beeldvormingsgegevens mee te betrekken. Gelet op de frequentie van obstructief longlijden kan een patiënt met obstructie ook andere pathologie vertonen; omgekeerd sluit een normale longfunctie geen astma uit, noch andere vormen van longlijden. De tussenkomst van de pneumoloog beperkt zich tot interpretatie van de resultaten en het meegeven van een protocol.

De pneumoloog zelf ziet de patiënt dus niet, stelt geen diagnose en geeft ook geen therapeutisch advies!

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 januari 2019