Back to top

Diagnostische Onderzoeken

Het onderzoek start met een voorbereiding door de verpleegkundige, namelijk een refractiemeting en een oogdrukmeting. 

Dan volgt doorgaans een visusmeting en het spleetlamp onderzoek door de arts, het centrale gebeuren. 

Aansluitend kunnen verschillende aanvullende onderzoeken gebeuren met hulp opnieuw van de verpleegkundige :

  • gezichtsveldonderzoek of perimetrie
  • biometrie of m.a.w. meting van de vereiste lenssterkte in geval van cataractchirurgie
  • echografie - met ultrasone golven worden de structuren van het oog gevisualiseerd
  • oct of optische coherentie tomografie : met licht wordt als het ware een snede van het netvlies gemaakt
  • fluorescentie-angiografie : onderzoek van het netvlies en vaatvlies met een intraveneus fluorescerend product


 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 februari 2020