Back to top

Opname

Dag van de ingreep

U wordt verwacht in het ziekenhuis volgens de afspraak met uw behandelende arts.
Indien u de dag van de operatie binnenkomt, moet u nuchter zijn, dit wil zeggen vanaf middernacht niet meer eten, drinken of roken.

Wat brengt u mee naar het ziekenhuis?
Bij uw inschrijving brengt u het volgende mee:

  • Identiteitskaart
  • Ziekenhuisbadge
  • Naam en adres van de huisarts
  • Telefoonnummer familie of buren

Verder brengt u mee:

  • Toiletgerief en slaapkledij
  • Lijst van geneesmiddelen die u thuis inneemt met vermelding van dosis en tijdstip inname
  • Breng uw thuismedicatie in oorspronkelijke verpakking mee
  • Eventueel bloedgroepkaart
  • Belangrijke documenten bvb. verzekeringspapieren, laboresultaten, ECG, enz….
  • Wij raden u af om waardevolle voorwerpen naar het ziekenhuis mee te brengen.

Kamerkeuze

Indien u dit wenst, kunt u uw kamerkeuze doorgeven op het moment dat de opname gepland wordt. Er wordt met uw keuze rekening gehouden, maar we kunnen u geen garanties geven.

Voorschot

Bij opname dient er een voorschot betaald te worden. De betaling kan gebeuren met de bankkaart bij de dienst Patiëntenadministratie (hal benedenverdieping).
De dienst Patiëntenadministratie vindt u op het gelijkvloers, naast het onthaal.
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 8:00-12:00 uur en 13:15-16:30 uur.
t: 050 45 20 60 / 050 45 20 65

Bij betaling van het voorschot krijgt u een ontvangstbewijs. Het voorschot wordt verrekend in uw ziekenhuisfactuur.
Hier vindt u meer informatie.

Opname op de verpleegafdeling

Bij opname op de verpleegafdeling volgt het opnamegesprek en brengt de verpleegkundige u naar de kamer.
Indien verzekeringspapieren moeten ingevuld worden, geeft u die af aan de verpleegkundige.
U krijgt een operatiehemd en anti-trombosekousen.

De ingreep

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. De tijdsduur varieert volgens de ingreep.

Na de ingreep

Na de ingreep verblijft u nog even in de ontwaakruimte. Daarna gaat u terug naar uw kamer. U zal pijnstilling krijgen die u zelfstandig kan innemen volgens uw behoefte.
Ter hoogte van de insnede zit er soms één tot twee drains. Deze blijven ter plaatse tot het wondvocht voldoende is gedraineerd.
Het is mogelijk dat u naar huis gaat met nog één drain ter plaatse. Deze wordt dan op een later tijdstip verwijderd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6 maart 2019