Back to top

Onco-revalidatie

Wij willen u informeren over het "onco-revalidatieprogramma" , O-Balans ,dat wordt aangeboden in ons ziekenhuis. Het programma bestaat enerzijds uit een fysiek revalidatieprogramma en anderzijds worden er verschillende informatiesessies georganiseerd.
De wetenschap leert ons dat beweging zeer belangrijk is om het lichaam te voorzien van voldoende zuurstof in de cellen en de spieren. De revalidatiearts schrijft deze revalidatie voor.
Een fysiek revalidatieprogramma gecombineerd met informatiesessies, is een goede aanvulling op de behandeling van kanker.

Belang van beweging

Tijdens de behandelingen was u minder actief en onderging uw lichaam talrijke onderzoeken en behandelingen, wat een rechtstreeks effect heeft gehad op uw spiermassa. Er treedt namelijk spieratrofie op: De spieren zijn dunner geworden waardoor u minder kracht heeft.
Eveneens is er een verlies van cardiorespiratoire fitheid. Dit wil zeggen dat het hart minder in staat is om bloed rond te pompen, waardoor er minder zuurstof door uw lichaam verspreid wordt.
"Het rustig aan doen" om de vermoeidheid tegen te gaan, klopt nu niet meer.
Indien u niet extra beweegt, kan u in een vicieuze cirkel (vermoeidheid - meer rust - de fysieke fitheid daalt, verminderde spieropbouw - de relatieve belasting stijgt - de vermoeidheid stijgt, ...) terecht komen. Deze kan de blijvende vermoeidheid, waar (ex-)kankerpatiënten soms jaren na de behandeling mee te kampen krijgen, blijven voeden.
Beweging zorgt ervoor dat adaptieve mechanismen, die hieronder beschreven zijn, bijdragen tot het verminderen van de moeheid.

 • Winst in spiermassa met verhoogde concentratie van zuurstofhoudende spierenzymen.
 • Betere longventilatie (betere werking van de longen)
 • Grotere cardiale reserve (betere hartwerking)

Secundaire psychologische voordelen worden hierdoor bereikt, namelijk:

 • Groter controlegevoel
 • Groter gevoel van zelfwaarde
 • Onafhankelijkheidsgevoel

Het slagen van een goed revalidatieprogramma hangt uiteraard nauw samen met de inzet en motivatie van de deelnemende persoon.

Doel van revalideren

Het is onze bedoeling om u te begeleiden in het beter functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

Lichamelijk gebied

 • Uw eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen
 • Beperkingen zoals vermoeidheid
 • Lymfoedeem verminderen of voorkomen
 • Herwinnen van controle over je eigen lichaam
 • Inspanningsniveau optimaliseren
 • Gewichtstoename onder controle proberen te houden

Geestelijk gebied

 • Begeleiding bij psychische aspecten die erbij komen kijken
 • Verbeteren van het emotioneel functioneren

Sociaal gebied

 • Evenwicht vinden
 • Voorbereiden op het opnieuw nemen van de sociale rol

Doelgroep

 • Ons programma is ontworpen voor mensen die hun behandeling (chemo- en radiotherapie) achter de rug hebben
 • Mensen met lichamelijke klachten o.a. overgewicht
 • Vermoeidheid na chemo- en radiotherapie behandeling
 • Andere aspecten zoals angstig zijn, somberheid, onzekerheid, nervositeit, slecht slapen, …

Fysiek revalidatieprogramma

Ter voorbereiding op het revalidatieprogramma gaat u langs bij de revalidatiearts. Samen wordt gekeken wat uw functioneringsniveau was vóór de diagnose, door bijvoorbeeld na te gaan of u gewoonlijk aan sport deed of regelmatig bewoog.
De revalidatiearts zal u onderzoeken op eventuele lichamelijke ongemakken waarmee u te kampen heeft. Zo wordt het revalidatieprogramma aangepast aan uw noden.
Deze voorbereiding duurt ongeveer een kwartier.
Het revalidatieprogramma zelf bestaat in totaal uit 32 sessies. De sessies gaan twee maal per week door en duren telkens anderhalf uur.
Deze revalidatie gebeurt in groep en onder begeleiding van een kinesist. De individueel aangepaste oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de conditie en het verstevigen van de arm- en beenspieren. Elke week wordt het schema bekeken en opgedreven waar mogelijk.

Financieel aspect

Om actuele bedragen en persoonlijk aandeel te weten verwijzen we u graag door naar de kasdienst (t: 050 45 20 65) of naar de medisch maatschappelijk werker. Zij kunnen u correct informeren over de totale geraamde kostprijs van het revalidatieprogramma.

Contactgegevens

Oncologische Revalidatie 050 45 29 00
Dr. Jan De Neve

Kinesiste Maaike Penez 050 45 97 25

Bibliografie

Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
Om Bate, T. e. (2009), VVRO.
Oncologische revalidatie: Een stap voorwaarts in een kwaliteitsvolle zorg van de kankerpatiënt.
De Greef, Y. e. (2005), Tijdschrift voor geneeskunde (61 (8)), 589.

Getuigenis

In juli 2009 werd er borstkanker vastgesteld bij me; ik was 36 jaar. Er waren gelukkig geen uitzaaiingen. Ik onderging eerst een operatie. Na herstel van de wonde begon de rest van het zware parcours. Ik noemde het altijd mijn verschillende bergen, die ik moest beklimmen. Eerst chemo, erna bestralingen en hormoontherapie. Goed voorbereid en gewapend met de goede raad uit de infobrochures en van de verpleging.
9 februari was de finish! Tenminste, dat dacht ik, want dat had iedereen me al maanden gezegd: "Een goed half jaar op je tanden bijten en het is achter de rug". Ik wilde het graag geloven...

De realiteit was anders. De maanden tijdens de behandeling had ik geprobeerd om regelmatig een boswandeling te doen, kwestie van de fysiek op peil te houden. Ik was voorheen altijd heel sportief geweest: vaak wandelen en elke dag 11 km fietsen naar het werk.
Echter toen ik na m'n laatste bestraling fietsend om een boodschap ging, moest ik na 500 meter stoppen, ik had geen kracht meer, kreeg geen lucht meer.
Toen heeft de oncoloog mij aangeraden om het oncologisch revalidatieprogramma te volgen.

Het was initieel confronterend, anderen te zien zoals mezelf (met korte haren). Maar meer dan dat zag ik een groep enthousiaste mensen, vol vuur, vol kracht, die ervoor gingen en die mij meesleepten in hun enthousiasme. Sommige momenten gingen moeilijk, omdat ik weer last had van één of ander kwaaltje, maar dan stonden lotgenoten en een enthousiaste kinesist klaar om te luisteren en me terug vooruit te helpen. Een uurtje trainen deed alle muizenissen uit m'n hoofd verdwijnen. Uiteindelijk keek ik er echt naar uit, we werden een hechte groep mensen, die samen dezelfde ziekte hadden bevochten en er nu samen opnieuw voor gingen.

Negen maand revalidatie hebben me geleerd om terug rechtop te staan…
Ik ben sinds begin 2011 terug begonnen met progressieve arbeid. Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik de trainingen best mis.
Waar je eens het gevoel hebt om in een lange donkere tunnel gevangen te zitten, brengt de revalidatie je terug dat lichtpuntje aan het einde.
Een lichtpuntje naar de rest van een nieuw leven…

A.V.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 augustus 2021