Back to top

Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen om kankercellen te vernietigen. Deze behandeling is preventief en heeft als doel de kans op lokaal herval zo laag mogelijk te maken.

Na borstsparende chirurgie volgt steeds radiotherapie. Bij andere vormen van borstchirurgie kan er eveneens radiotherapie aangewezen zijn.

Radiotherapie wordt meestal 5 dagen per week gegeven en de totale duur van de behandeling is 3 tot 7 weken. Het is nodig om de dosis over deze tijd te spreiden zodat de gezonde weefsels tijd krijgen om te herstellen.

Bestraling is een lokale behandeling. Bijwerkingen kunnen dan ook enkel lokaal optreden bvb. roodheid

Simulatie

De eerste stap van een bestralingsreeks is een simulatie. Tijdens een simulatie wordt het gebied waar de bestraling nodig is bepaald zonder dat u bestraald wordt.
Hierbij moet u op een tafel liggen met de handen achter het hoofd in een steun. Het is belangrijk dat u stil ligt en dat u zoveel mogelijk probeert te ontspannen.

Later zal u tijdens de bestraling telkens in dezelfde houding moeten liggen.
De verpleegkundige zal afhankelijk van het soort simulatie markeringen aanbrengen op de huid. Deze dienen om u dagelijks te positioneren. Het is belangrijk dat deze markering gedurende de ganse bestralingsperiode blijft staan. Omdat de inkt vlekken kan maken, raden wij u aan om geen mooie nieuwe lingerie of kledij te dragen.

Wij vragen om geen crèmes of lotions te gebruiken vóór u naar de simulatie of bestraling komt.

Een paar dagen na de simulatie gaat de behandeling van start. Tijdens die week maakt de radiotherapeut samen met de bestralingsfysicus een individueel bestralingsplan op.

Eerste bestraling

Het is niet nodig om u aan te melden aan het secretariaat. U neemt plaats in de toegewezen wachtzaal, waar de verpleegkundige u zal komen halen.

Bij de eerste bestraling krijgt u een badjas. Die trekt u aan om van de kleedkamer naar het toestel te gaan. U krijgt een nummer van een kastje waar u uw badjas kan laten tijdens de hele periode van de behandeling.
De verpleegkundige zal aangeven hoe u moet liggen op het toestel zodat u in de juiste positie ligt. Probeer u zoveel mogelijk te ontspannen en adem rustig.

Zodra u in de juiste positie ligt verlaten de verpleegkundigen de kamer. Zij kunnen u zien via een beeldscherm en kunnen met u praten via een microfoon. De bestraling zelf duurt slechts enkele minuten. Na de bestraling bent u niet radioactief. Er is dus geen gevaar voor uw omgeving.

Tijdens de bestraling

U wordt regelmatig gezien door uw arts voor een controle.

Laatste bestraling

Bij uw laatste bestraling wordt u nog eens bij uw radiotherapeut verwacht. Deze afspraak wordt gemaakt door de verpleegkundige van het toestel waar u bestraald werd.

Bijwerkingen

Bestraling is een plaatselijke behandeling. De bijwerkingen komen dan ook alleen plaatselijk voor.

Ter hoogte van de huid

Uw huid kan verkleuren en/of rood worden. De mate van aantasting is afhankelijk van de persoonlijke gevoeligheid van de huid. De verpleegkundigen van het toestel kunnen u raad geven als u last heeft hiervan. Zo nodig nemen zij contact op met uw arts.

Vermoeidheid

Ook vermoeidheid is een bijwerking. De combinatie van de bestraling, herstel van gezonde cellen, stress en de dagelijkse verplaatsing naar het ziekenhuis spelen hierin een grote rol. Deze vermoeidheid kan nog duren tot enkele weken na het einde van de bestraling.

Sliklast

Wanneer de klieren naast het borstbeen dienen bestraald te worden, is het mogelijk dat u pijn krijgt bij het slikken omdat die klieren dicht bij de slokdarm gelegen zijn.

Tips:

  • Eet geen krokante broodjes of stokbrood.
  • Drink geen te warme dranken of zure fruitsappen.
  • Eet geen pikant voedsel.
  • Gebruik veel melkproducten zoals pudding, yoghurt, platte kaas.
  • Eet vaker een ijsje of zuig op een ijsblokje.

Verzorging van uw huid

U mag een douche nemen en het water over de borst laten lopen. Dep af, zonder wrijven, met een zachte handdoek.
Draag goed zorg voor de tekeningen op de huid. Teken zeker niets zelf bij. De verpleegkundigen van het toestel doen dit terwijl u in de goede houding ligt.
Let er op dat u uw huid alleen insmeert met crèmes die voorgeschreven of goedgekeurd zijn door uw arts en doe dit altijd na de bestraling, nooit ervoor.
Breng geen pleisters aan op de bestraalde huid.
Wanneer de huid van uw borst open komt zal de verpleegkundige speciale verbanden aanbrengen die zelfklevend zijn.
Bij tekenen van infectie moet u zeker een arts raadplegen.
Het is ook belangrijk dat u tot een jaar na het einde van de bestraling geen zon toelaat op de bestraalde huid. Dit om onomkeerbare verkleuring van de huid te vermijden. Zorg voor een goede sunblock of beschermende kledij.

Vervoer

Als u zelf niet over vervoer beschikt om naar de bestraling te komen, kan dit geregeld worden door de sociale dienst of via het ziekenvervoer van uw mutualiteit.
Bij uw laatste bestraling krijgt u altijd een vervoersattest om in te dienen bij de mutualiteit. Ook als u zelf met de wagen komt, is er een tussenkomt van de mutualiteit.
Aan het secretariaat van de radiotherapie kan u gratis parkingtickets verkrijgen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6 maart 2019