Back to top

Immunotherapie

HER2-receptor is een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de groei en deling van cellen. Bij 15-20% van de patiënten met borstkanker is er sprake van een verhoogde aanwezigheid van HER2-receptoren op het cel oppervlak van de tumoren (= HER2-overexpressie).

Deze tumoren neigen sneller te groeien dan tumoren zonder HER2-overexpressie. HER2-overexpressie wordt vastgesteld door tumorweefsel te onderzoeken

Herceptin®

Herceptin® is een geneesmiddel op basis van antilichamen. Deze antilichamen binden aan de HER2-receptor waardoor het signaal naar de celkern wordt geblokkeerd en zo de celdeling geremd wordt.

Mogelijke bijwerkingen:

  • Vooral tijdens de eerste toediening van het geneesmiddel kunnen rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen optreden. Daarom blijft u bij de eerste toediening wat langer in het dagziekenhuis. Zo kunnen we zien hoe u reageert op het geneesmiddel.
  • Dit product kan soms een wat verminderde hartfunctie teweeg brengen.
  • Hierdoor wordt er op regelmatige tijdstippen een hartonderzoek (vb. MUGA) uitgevoerd.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6 maart 2019