Back to top

Klinische Psychologie

We weten dat kanker, naast lichamelijke belasting, ook gevolgen heeft op andere aspecten van uw dagelijkse leven. Uw denk- en gevoelswereld veranderen en uw familiale, sociale en professionele relaties worden beïnvloed. Uw dagelijkse leven en toekomstplannen zien er plots heel anders uit.

Iedereen verwerkt deze gebeurtenissen op zijn eigen manier. De uitingswijze van de emoties die hiermee gepaard gaan, kunnen erg verschillend zijn. Gevoelens kunnen soms heftig of onverwacht naar boven komen of ze kunnen ook sluimerend aanwezig zijn.

Steun en hulp van familieleden en/of vrienden is helpend in het herwinnen van een eigen evenwicht. Daarnaast kan ook extra ondersteuning of begeleiding door een professionele hulpverlener kracht brengen in het omgaan met de psychosociale aspecten die kanker teweegbrengt. Wij kunnen, als niet-betrokkenen, u en uw familieleden ondersteunen en een luisterend oor bieden.

Wij kunnen u ondersteunen bij …

  • Het omgaan met het ziek zijn en de emoties die u ervaart (angst, onzekerheid, bezorgdheid, verdriet, woede, agressie, schaamte- en schuldgevoelens, waardeloosheid, prikkelbaarheid, futloosheid,…)
  • Twijfels over uzelf, uw lichaam en uw omgeving
  • Moeilijkheden in de communicatie met uw omgeving
  • Aanpassingen op professioneel vlak, vrijetijdsbesteding en sociaal leven
  • Veranderingen in beleving van intimiteit en seksualiteit
  • Het zoeken naar een leefbaar evenwicht
  • Bezorgdheid om de toekomst, de zin van het leven en uw rol als partner, ouder, vriend(in),…
  • Bezorgdheid om invloed op andere familieleden
  • Verwerking van verlies en rouw

Onze werkwijze …

Hoewel we een deel uitmaken van het psychosociaal team komen we niet standaard bij elke patiënt langs. Toch zijn we steeds bereikbaar wanneer u zelf een vraag heeft t.a.v. ons of wanneer andere hulpverleners vanuit hun bezorgdheid onze zorg inroepen.
Veelal komen we langs op verwijzing van artsen, (borst)verpleegkundigen, sociaal werkers,…
Samen met u bekijken we hoe we onze zorg kunnen afstemmen op uw noden en verwachtingen.
Psychologische ondersteuning kan eenmalig of langdurig zijn en kan sporadisch of frequent plaatsvinden. Wij zijn tijdens alle fases van de behandeling beschikbaar, dus zowel bij diagnose, tijdens of na de behandeling.

De consultaties worden gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de overheid. We kunnen u hierover tijdens het eerste, gratis gesprek verder informeren. U kunt ook vooraf bij de referentieverpleegkundige toelichting krijgen.

Contactgegevens

Wij zijn na afspraak elke werkdag beschikbaar van 8u30 - 17u30. Er is eveneens mogelijkheid tot beperkte avondconsultatie.

U kan ook de arts of (borst)verpleegkundige vragen om een afspraak te maken.

Klinische Psychologen: 050 45 24 70
Eline Devriese
Joke De Vreese

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6 maart 2019