Back to top

Borstverpleegkundigen

Vanaf de diagnosestelling, tijdens en na de behandeling kunt u een duidelijke nood hebben aan opvang en begeleiding. De borstverpleegkundigen willen hierop inspelen.
Samen met het medische en verpleegkundig team zorgen zij voor de opvang en ondersteuning van u en uw familie.

Onze werkwijze …

De borstverpleegkundige is uw vertrouwenspersoon die u begeleidt vanaf de diagnose, tijdens en na de behandeling. Na uw ontslag uit het ziekenhuis of na uw behandeling kunt u steeds contact opnemen met de borstverpleegkundige voor een ondersteunend gesprek of hulp bij het regelen van praktische zaken of bij verpleegkundige vragen.

Het is de bedoeling dat de borstverpleegkundigen u als een rode draad doorheen uw diagnose, operatie en behandeling loodsen.

Wij kunnen …

  • U de functie en de bereikbaarheid van de borstkliniek uitleggen.
  • U begeleiding en opvang bieden rondom het slecht nieuwsgesprek.
  • Psychosociale begeleiding aan de patiënt en haar naasten geven.
  • Voorlichting geven, informatie verstrekken en instructies geven aan de patiënt en haar naasten over de diagnose, mogelijke (na)behandelingen, onderzoeken, mogelijke complicaties, het ziekteverloop, ziekenhuisopname, nazorg, lymfoedeem en de mogelijke gevolgen.
  • Schriftelijk voorlichtingsmateriaal verstrekken.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor de patiënt en haar naasten.
  • Zorgen voor een tijdelijke borstprothese.
  • U verwijzen - indien nodig- naar andere leden van de borstkliniek voor bijkomende informatie en/of zorgen.

Indien u een gesprek wenst met de borstverpleegkundige kan u steeds een afspraak maken.
De borstverpleegkundigen zijn bereikbaar tijdens de kantooruren op de volgende telefoonnummers:

050 45 28 61, 050 45 27 57 en 050 45 28 63

Barbara Clerick
Hilde Van Belle
Nancy Strubbe

borstkliniek@azsintjan.be

U kan een afspraak maken via het secretariaat radiotherapie op het telefoonnummer 050 45 28 00.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 3 september 2021