Pet CT scan
Back to top

Bijkomende onderzoeken

Bijkomende onderzoeken

Deze onderzoeken zijn een aanvulling op de stagingsonderzoeken en uitsluitend op vraag van de arts.

Biopsie van de borst

Bij dit onderzoek maakt de radioloog enkele echobeelden van uw borst en prikt met een speciale naald in het letsel in de borst. De weefselstukjes worden naar het labo gebracht voor microscopisch onderzoek.

Werking:

 • In de echozaal ontbloot u het bovenlichaam en mag u op de tafel gaan liggen met de arm achter het hoofd.
 • De radioloog zal eerst met een echo het letsel zoeken, waarna de huid ontsmet wordt.
 • U krijgt een prik om de huid te verdoven.
 • Daarna prikt de radioloog het letsel aan. Dit kan men eventueel een aantal keer herhalen.
 • Na de punctie krijgt u een verbandje en mag u doorgaan.

Belangrijk:

 • Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u geen bloedverdunners genomen hebt. Vergeet dit zeker niet te melden aan de arts indien dit wel zo is.
 • Probeer nog wat op de plaats van de biopsie na te drukken met uw hand.
 • Gedurende de hele dag doet u het best wat kalmer aan.
 • Wanneer u pijn hebt, mag u een pijnstiller nemen (geen aspirine, omwille van het bloedverdunnend effect!).
 • Men moet niet nuchter zijn.

CT scan

Een CT-scan is een computer tomografie scan. Dat wil zeggen dat de computer een dwarsdoorsnede van het lichaam reconstrueert.

Werking:

 • De verpleegkundige zal u vragen om u gedeeltelijk te ontkleden en te gaan liggen op de tafel. Het onderzoek duurt niet lang, maar probeer wel zo stil mogelijk te liggen.

Belangrijk:

 • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dit wil zeggen niets meer eten of drinken vanaf vier uur voor het tijdstip van het onderzoek.

MR van de borsten

Bij magnetisch resonantie (MR) maakt men gebruik van sterke magnetische velden en radiogolven. De informatie over de eigenschappen van de onderzochte weefsels wordt door een computer omgezet in gedetailleerde beelden.

Werking:

 • U mag enkel uw T-shirt en slipje aanhouden. In de onderzoekskamer zal men een infuus plaatsen om contrastvloeistof toe te dienen. De verpleegkundige vraagt u om op de tafel te gaan liggen. Deze toestellen maken veel lawaai tijdens het onderzoek. Soms krijgt u een hoofdtelefoon op om het lawaai te dempen. U krijgt ook een belletje in uw hand om de verpleegkundige zo nodig te verwittigen tijdens het onderzoek.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
 • Probeer zo stil mogelijk te liggen.

Belangrijk:

 • U moet niet nuchter zijn
 • Bij dit onderzoek moeten alle metalen voorwerpen (zoals kettingen, oorbellen, bankkaart, uurwerk, munten, haarspelden, sleutels enz…) uit gedaan worden en zal de verpleegkundige nog enkele belangrijke vragen stellen zoals "Hebt u een pacemaker, vaatclips, oude kunsthartklep, enz…"

MUGA scan

Dit onderzoek meet de pompkracht van de linker hartkamer. Sommige behandelingen kunnen die pompkracht nadelig beïnvloeden. Daarom wordt soms voor de start van de chemotherapie een MUGA scan gemaakt om te kijken of het hart deze medicatie aankan. Tijdens het verdere verloop van de behandelingen wordt het onderzoek dan af en toe herhaald om na te gaan hoe de hartwerking evolueert en of de behandeling kan worden verder gezet.

Werking:

 • Na de aanmelding op de dienst nucleaire geneeskunde krijgt u een kleine hoeveelheid zoute vloeistof te drinken met een niet zo aangename smaak. Dit drankje dienst om te vermijden dat de schildklier de radioactieve stof zou opnemen die later wordt ingespoten. Dat zou immers de beelden verstoren. Aansluitend wordt dan een niet-radioactieve stof ingespoten in een ader in de arm. Die laat de rode bloedcellen toe het radioactieve product op te nemen.
 • Ongeveer 20 minuten later wordt een tweede inspuiting toegediend met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Die gaat zich vastzetten op de voorbehandelde rode bloedcellen. Nevenwerkingen van de inspuitingen zijn zo goed als onbestaande.
 • U krijgt een geel armbandje om, dat u identificeert als licht radioactief.
 • Vervolgens mag u op de tafel van de camera plaatsnemen en worden elektroden aangelegd omdat het onderzoek gebruik maakt van het elektrocardiogram. Dan worden beelden gemaakt. Dat neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
 • Kort na het onderzoek bent u licht radioactief, maar u krijgt een blad met enkele eenvoudige richtlijnen die de stralingsbelasting voor u en uw omgeving kunnen beperken.

Belangrijk:

 • U moet niet nuchter zijn.

PET/CT scan

Een PET/CT-scan combineert twee complementaire beeldvormingsmodaliteiten: PET en CT

PET staat voor Positron Emission Tomography. Het onderzoek toont plaatsen aan in het lichaam waar in verhoogde mate suiker wordt verbruikt. Dit is onder meer het geval in kankerweefsel, maar ook bij ontstekingen of infecties. Ook de hersenen en soms het hart verbruiken gretig suiker.

CT staat voor Computed Tomography. Daar waar PET functionele beelden van het lichaam maakt, maakt CT beelden van de anatomie van het lichaam. De CT-scan zorgt voor aanvullende informatie over de juiste plaats van eventuele letsels.

Werking:

 • Het PET-CT-toestel op de dienst nucleaire geneeskunde in het AZ Sint-Jan maakt deel uit van het PET-Centrum West-Vlaanderen. Een tweede toestel bevindt zich in Kortrijk.
 • Het PET-centrum deelt u daags voor het onderzoek telefonisch het precieze uur mee waarop u daar verwacht wordt.

Belangrijk:

 • U moet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dat wil zeggen niet meer eten gedurende 6 uur voor het onderzoek. Water drinken mag wel.
 • Ter voorbereiding van het onderzoek krijgt u meestal een drankje met contrastvloeistof, dat de beelden van de CT gemakkelijker te interpreteren maakt.
 • Bij de aanvang van het onderzoek spuit de verpleegkundige of technoloog een kleine hoeveelheid radioactief suikeranaloog in een ader. Daarna moet u ongeveer een uur zo stil als mogelijk blijven liggen, terwijl de radioactieve suikeroplossing zich verspreidt in het lichaam en wordt opgenomen door de weefsels.
 • Daarna worden beelden gemaakt, eerst een CT en vervolgens een PET.
 • Daarbij schuift u doorheen een tunnelvormig toestel, gedurende ongeveer 20 minuten.
 • Bij de CT-opname wordt vaak contrast toegediend via een infuus, weer om de CT-beelden beter interpreteerbaar te maken. Hiervan kan u een warm gevoel krijgen.
 • Na het onderzoek mag u naar huis. Het gehele onderzoek neemt ongeveer 2 uur in beslag
 • Veel water drinken na het onderzoek helpt om de radioactiviteit snel uit uw lichaam te verwijderen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 6 maart 2019