Back to top

Behandeling

Behandeling

Op de wekelijkse multidisciplinaire vergadering worden alle resultaten van uw onderzoeken besproken met alle aanwezige artsen. Hieruit volgt dan de voor u meest aangewezen behandeling. Deze kan bestaan uit een of meerdere van de hieronder besproken onderdelen. Na de vergadering wordt deze beslissing individueel met u besproken.

Heelkunde

Harpoenlokalisatie

Als het letsel niet voelbaar is voor de operatie is het soms nodig om vlak voor de operatie een markering aan te brengen voor de chirurg. Deze markering bestaat uit een draadje die door middel van een echografie op de dienst radiologie wordt ingebracht. Dit wordt afgedekt met een verband en blijft ter plaatse tijdens de operatie.

Sentinelklierprocedure

De sentinelklier of schildwachtklier staat via de lymfevaten rechtstreeks in verbinding met de tumor. Deze klier wordt als eerste aangetast voordat de tumor zich via de lymfevaten kan verspreiden naar andere klieren.
Een sentinelprocedure maakt het mogelijk de eerste drainerende lymfeklier op te sporen en kan zodoende soms een okselklieruitruiming voorkomen. Deze procedure wordt enkel toegepast wanneer de tumor een maximale doorsnede heeft van 5 cm en de arts klinisch geen okselklieren voelt.

Enkele uren voor de operatie krijgt u op de dienst Radiologie of Nucleaire geneeskunde een inspuiting in de borst met een kleine hoeveelheid radioactiviteit. Deze plaats moet u dan gedurende een half uur zachtjes masseren zodat de radioactieve stof in de sentinelklier terecht komt. Na ongeveer een uur worden op de afdeling nucleaire geneeskunde een aantal opnames maken, waar men de aankleuring van de sentinelklier ziet. De plaats van aankleuring wordt op de borsthuid met een stift gemarkeerd voor de chirurg.

Tijdens de operatie wordt de radioactieve sentinelklier opgespoord met behulp van een sonde. De klier wordt weggenomen en onmiddellijk door de anatoom-patholoog onderzocht. Wanneer deze klier vrij is van kankercellen, blijven de okselklieren bewaard. Is deze klier positief, dan neemt men de okselklieren weg.

Na de operatie wordt de sentinelklier nog grondiger onderzocht. Pas na één week zijn de definitieve resultaten door de anatoom-patholoog gekend. Blijkt de sentinelklier dan toch positief te zijn, dan moeten de okselklieren in een tweede operatie soms alsnog verwijderd worden.

Borstsparende heelkunde

Indien de tumor beperkt is in omvang kan men overgaan tot een borstsparende ingreep. Hierbij wordt een ruime marge gezond weefsel mee verwijderd om zeker te zijn dat alle kwaadaardige cellen meegenomen zijn.
Borstsparende chirurgie wordt altijd gevolgd door radiotherapie.

Oncoplastische heelkunde is een term die gebruikt wordt voor oncologische ingrepen waarbij gebruik gemaakt wordt van plastisch heelkundige technieken. Dit laat toe om ook bij grotere tumoren een borstsparende ingreep te verrichten met alsnog een aanvaardbaar cosmetisch resultaat. Eventueel kan tijdens dezelfde narcose ook de andere borst worden geopereerd om een goede symmetrie te bekomen.

Borstamputatie of mastectomie

Bij deze ingreep wordt de volledige borst weggenomen. Meestal wordt er een drain geplaatst ter hoogte van de wonde om het wondvocht goed af te voeren. Deze blijft meestal enkele dagen ter plaatse.
Een paar dagen na deze operatie komt de borstverpleegkundige langs om uw postoperatieve prothese aan te passen.
Tijdens uw verblijf of kort na uw opname zal u gecontacteerd worden door een sociaal werker en uitgebreid uitleg krijgen over de aankoop en terugbetaling van voorlopige en definitieve borstprotheses.

Okselklieruitruiming

Kwaadaardige cellen die zich losmaken van de tumor passeren de okselklieren en kunnen daar vastgehouden worden. Hierdoor kan men bepalen in welk stadium de ziekte is en kan de behandeling aangepast worden.

Na de verwijdering van de lymfeklieren in de oksel kan u een tijd last ondervinden ter hoogte van de arm en de oksel. Na de operatie zal er een drain geplaatst worden om het overtollige vocht af te voeren.
Soms kan u een gevoelloze strook voelen onderaan de arm. Dit kan van tijdelijke of langdurige aard zijn.
Mobilisatie van de arm door een kinesitherapeut kan soms aangewezen zijn na de operatie.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 maart 2019