Back to top

Obstructief Bronchiaallijden

Onder de term obstructief bronchiaallijden vallen de aandoeningen astma, chronische obstructieve longziekte (COPD) en de combinatie van beide, het astma-COPD overlappend syndroom (ACOS). Voor deze aandoeningen komen steeds meer inhalatietherapie- en andere behandelingsopties op de markt, maar om een correcte en geïndividualiseerde aanpak te garanderen is het in de eerste plaats uiterst belangrijk om aan de hand van een nauwgezette diagnose het onderscheid te maken tussen de verschillende subtypes van astma, COPD of ACOS.
 

Allergieteam


Om het kluwen aan complexe allergieën te helpen ontwarren en onze patiënten optimale zorg te kunnen garanderen, richtten we een allergieteam op. Dit gebeurde in een samenwerking tussen de diensten Pneumologie, Kinderziekten, Maag-, Darm- en Leverziekten, Neus-, Keel- en Oorziekten en Huidziekten.

Therapietrouw vormt bij patiënten met obstructief bronchiaallijden een van de grootste struikelblokken. Bij elke consultatie en hospitalisatie controleren we, bijgestaan door onze gespecialiseerde ademhalingsverpleegkundigen, of de patiënt zijn therapie correct volgt en zijn inhalator juist gebruikt. We herhalen ook telkens de richtlijnen.

Gehospitaliseerde COPD-patiënten krijgen een multidisciplinaire begeleiding via een klinisch zorgpad. Dit omvat niet alleen medische en paramedische zorg, maar waar nodig ook dieetinstructies en optimale rookstop- en psychosociale begeleiding.

Ook de longrevalidatie gebeurt vanuit diverse professionele domeinen en biedt naast lessenreeksen ook kine- en ergotherapie. De bedoeling is deze patiënten fysiek te activeren om hun gevoel van ademnood, hun conditie, de manier waarop ze hun ziekte zelf in de hand houden en hun levenskwaliteit te verbeteren en zo ook het aantal opstoten te beperken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 januari 2019