Back to top

Voorstelling

Nucleaire geneeskunde wordt gekenmerkt door het gebruik van radioactieve speurstoffen, hetzij voor diagnostiek, hetzij voor behandeling.

Diagnostische toepassingen

Hiervoor wordt een licht radioactieve stof toegediend. Afhankelijk van de aard van de stof zal zij zich inlassen in een bepaald deel van de stofwisseling of in sommige fysiologische processen in het lichaam (zoals bijvoorbeeld de spijsvertering of het kloppen van het hart). Het radioactieve deel van de stof laat toe uitwendig na te gaan waar in het lichaam de stof zich begeeft, want dat deel zendt straling uit (gammastraling, om precies te zijn) waar met de gepaste apparatuur (een gammacamera of een PET-camera) beelden van kunnen gemaakt worden.

Allerlei ziekteprocessen verstoren de stofwisseling (bijvoorbeeld zal een kwaadaardige tumor meer suiker verbruiken dan gezond weefsel, of zal bot ten gevolge van allerlei aandoeningen meer botaanmaak vertonen) of de fysiologische processen (bijvoorbeeld kan de maag zich trager ledigen, of het hart zwakker kloppen). Zo zullen de beelden die we maken informatie verschaffen over ziekteprocessen in het lichaam.

Therapeutische toepassingen

Ook hiervoor worden radioactieve stoffen toegediend, maar nu met als bedoeling ziek weefsel lokaal te bestralen en zo uit te schakelen. Het principe is hetzelfde als voor de diagnostische toepassingen: de aard van de toegediende stof bepaalt waar zij terechtkomt in het lichaam. Hier worden deze stoffen echter gebruikt om types straling (beta- of alfastraling) aan te voeren die de neiging hebben om lokaal schade te veroorzaken.

Afspraken

Huisartsen of specialisten kunnen u verwijzen naar onze dienst. Het is belangrijk dat u de gemaakte afspraak correct nakomt, omdat bij het onderzoek niet zelden kostelijke producten zijn betrokken die slechts kortstondig bruikbaar zijn. Indien u toch weerhouden zou worden uw afspraak na te komen, vragen we ons zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen, zodat we eventuele bestellingen nog tijdig kunnen afzeggen.

Meer precieze informatie over de onderzoeken, zoals hun duur en verloop en of u al dan niet nuchter moet zijn vindt u in de rubriek ‘Onderzoeken en behandelingen’.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9 februari 2021