Back to top

Voorstelling

De dienst Nucleaire geneeskunde op campus Henri Serruys is gespecialiseerd in hybride beeldvorming met SPECT/CT. Hybride beeldvorming bestaat uit functionele (gammacamera/SPECT) en uit anatomische (CT) beeldvorming. Door die gecombineerde beelden kunnen we met een hoge accuraatheid verscheidene aandoeningen opsporen en lokaliseren. Nucleaire Geneeskunde wordt ingezet in bijna alle deelgebieden van de geneeskunde en bij alle leeftijdscategorieën van patiënten.

Hoeveelheid straling

De hoeveelheid straling waaraan u als patiënt wordt blootgesteld bij de onderzoeken is vergelijkbaar met de hoeveelheid straling die u krijgt bij een (CT-)onderzoek op de afdeling Radiologie. Bij de behandeling van bijvoorbeeld schildklierlijden, ligt de stralingsdosis wel hoger. In dit geval krijgt u specifiek advies mee, aangepast aan de toegediende stralingsdosis.

Toediening radioactieve stof

Bij elk type onderzoek wordt een aangepast product (tracer) toegediend om de functie van het gevraagde orgaan (zoals hart, longen, hersenen, schildklier of bot) te evalueren. De stralingsdosis van deze licht radioactieve producten is laag en verdwijnt snel uit het lichaam via urine en spontaan verval. De producten worden meestal intraveneus toegediend. Voor sommige onderzoeken kunnen ze worden ingeademd of worden verwerkt in een maaltijd of drank. De toegediende producten veroorzaken in regel geen allergische reacties, ook niet bij patiënten die allergisch reageren op radiologische contraststoffen.

Bij zwangerschap en borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger? Of geeft u borstvoeding? Meld dit altijd aan de arts of verpleegkundige vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap wordt het onderzoek niet uitgevoerd. Bij een mogelijke zwangerschap wordt het onderzoek uitgesteld tot er meer zekerheid is. Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u dit voor een bepaalde periode moet onderbreken. Vooraf afkolven kan een oplossing bieden.

Veiligheid voorop

Uw veiligheid als patiënt staat centraal. Onze dienst voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, daarvoor baseren we ons op Belgium Quality Management in Nuclear Medicine (BQUANUM). Onze camera voldoet aan de hoogste normen van beeldkwaliteit en wordt op zeer regelmatige basis door een onafhankelijke externe instantie gecontroleerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 juli 2019