Back to top

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

De dienst Nucleaire geneeskunde van campus Sint-Jan werkt intensief samen met de dienst Medische Oncologie en de dienst Radiotherapie op de campus. De drie diensten vullen elkaar aan en die samenwerking is vrij uniek binnen het Belgisch oncologisch landschap. Het bundelen van de krachten betekent een absolute meerwaarde voor de patiënt: samen streven we naar de hoogste kwalitatieve zorg die de beste behandeling garandeert voor iedere patiënt.

De dienst Nucleaire geneeskunde op campus Henri Serruys heeft in 2008 als eerste centrum in Vlaanderen een SPECT/CT-toestel geïnstalleerd met een diagnostische CT-component. Sindsdien legde de dienst op campus Henri Serruys zich meer en meer toe op de hybride beeldvorming met SPECT/CT.

Een afspraak op de dienst

U kan naar onze dienst verwezen worden door huisartsen en specialisten. Zorg altijd dat u op tijd bent voor uw afspraak! Voor sommige onderzoeken bestellen we namelijk speciale producten die slechts enkele uren kunnen worden gebruikt. Het correct naleven van afspraken is daarom zeer belangrijk. Informeer tevoren of u nuchter moet zijn en of er een wachttijd is. Bij sommige onderzoeken moet u namelijk enkele uren wachten tussen de toediening en de beeldopname. Andere onderzoeken lopen dan weer over meer dan een dag.