Back to top

Klinische studies en wetenschappelijke activiteiten

Klinische studies

Op de dienst neurologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV nemen we deel aan klinische studies. Deze studies zijn noodzakelijk om nieuwe behandelingen te kunnen ontwikkelen.

In deze studies worden het effect en de veiligheid van nieuwe medicamenteuze behandelingen getest.
Zorgvuldig geselecteerde patiënten kunnen hieraan op vrijwillige basis (gratis) deelnemen. Uw arts beslist of u hiervoor in aanmerking komt.
Tijdens de studie wordt u nauwgezet opgevolgd door de verantwoordelijke arts, de verantwoordelijke studie coördinator en verpleegkundige.
Indien u hierover vragen heeft, kunt u dit steeds bespreken met uw behandelend neuroloog.

Er zijn momenteel studies lopende in de volgende deelgebieden:

  • Beroerte
  • Dementie
  • Epilepsie
  • Hoofdpijn: migraine
  • Mutiple Sclerose (MS)
  • Slaapstoornissen: insomnie


Wetenschappelijke activiteiten

Voor meer informatie over de wetenschappelijke activiteiten van onze artsen kan u terecht op azlink.be/auteurs/.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 juni 2021