Back to top

Nazorg

De ontwikkeling van een aantal pasgeborenen volgen we ook graag op na het verblijf op de dienst Neonatale Intensieve Zorgen. Daarbij kijken we naar de psychomotorische ontwikkeling: de evolutie van de motoriek, de mentale vaardigheden en het gedrag van uw kind.

Nazorg neonatale intensieve zorgen

De nazorg gebeurt veelal via Follow-Up, het perinataal netwerk West-Vlaanderen:

  • Na ontslag verwijzen we u door naar de plaatselijke kinderarts.
  • De allerkleinsten (met een geboortegewicht van <1500 gram) en de baby’s met hersenletsel komen op vaste tijdstippen op controle op onze afdeling.
  • Op vaste leeftijdsmomenten wordt uw kind onderzocht door een multidisciplinair team van kinderartsen, Bobath-kinesitherapeuten en psychologen. Daarvoor werken we samen met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Gent.
  • Ook werken we samen met de verschillende thuisbegeleidingsdiensten van de regio West- Vlaanderen, zoals ’t Spoor, START, Accent en Perspectief.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 27 november 2018