Back to top

MORTUARIUM

Het mortuarium op campus Sint-Jan zorgt voor de tijdelijke bewaring van overledenen. Ook vindt hier een eventuele autopsie plaats. Dit gebeurt op vraag van de behandelende arts en houdt een onderzoek van de organen in om wetenschappelijke of therapeutische redenen.

Orgaantransplantatie

Wanneer de overledene orgaandonor was, kunnen eventueel organen en/of weefsels verwijderd worden. Dit gebeurt enkel indien voldaan is aan de wettelijke voorschriften. Zie ook het reglement inzake autopsie (pdf).

Let op!

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft alleen op campus Sint-Jan een mortuarium.

  • Wanneer iemand overlijdt op campus Sint-Franciscus Xaverius in Brugge, wordt het lichaam meteen overgebracht naar het mortuarium op campus Sint-Jan. De overledene kan ook overgedragen worden aan de begrafenisondernemer die is aangeduid door de nabestaanden.
     
  • Wanneer iemand overlijdt op campus Henri Serruys in Oostende, kunnen de nabestaanden een begrafenisondernemer aanduiden aan wie het lichaam wordt overgedragen. Deze beslissing dient binnen de 4 uur na overlijden genomen te worden.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 4 mei 2023