Morele bijstand bij het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Back to top

MORELE BIJSTAND

Een opname in een ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Naast medische bekommernissen kan u te maken krijgen met veel andere zorgen en vragen. In het AZ Sint-Jan Brugge AV kunnen patiënten, familieleden en bezoekers een beroep doen op de dienst Morele Bijstand. Onze moreel consulenten luisteren naar uw verhaal en zoeken eventueel samen met u antwoord op uw vragen.

Altijd een luisterend oor

Misschien wilt u gewoon even uw verhaal kwijt. Of u heeft een specifiek probleem waarover u wilt praten. Dat kan. Bij onze moreel consulent vindt u altijd een luisterend oor. U kan bij ons terecht bij zorgen en/of vragen over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over eenzaamheid, rouw, onmacht, relaties, angst en levenseinde.

Onze uitgangspunten

Onze moreel consulenten werken vanuit een vrijzinnig humanistische levensvisie. Onze morele bijstand is gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en solidariteit.

Voor ons is de mens zijn eigen zingever. Dit zijn onze uitgangspunten:

  • Respect voor uw waarden en eigenheid.
  • De kracht in uzelf aanspreken.
  • De vrijheid en verantwoordelijkheid blijven bij u.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023