Back to top

Voorstelling

Voor diverse ingrepen in het ruime gebied van de mond, het gelaat, de hals en de speekselklieren kan u bij de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie terecht. Onze specifieke aandacht gaat uit naar de stand van de tanden en de kaken, het kaakgewricht, de speekselklieren, afwijkingen en tumoren van slijmvliezen van de mond en de huid. Ook de esthetische aspecten van het aangezicht spelen hierin een belangrijke rol.

Om u de best mogelijke zorg te bieden werken we nauw samen met de huisarts, de kinderarts, de algemeen tandarts, de orthodontist, de parodontoloog, de huidspecialist, de neus-, keel- en oor- (NKO)-arts, de plastisch chirurg, de oogarts of de neurochirurg. Op die manier krijgt u de meest optimale behandeling voor uw probleem.

Naast de behandeling van algemene mond-, kaak- en aangezichtsaandoeningen, organiseren we multidisciplinaire raadplegingen voor:

Schisis & Craniofaciaal Centrum Brugge

In ongeveer 1 op de 1.000 geboorten wordt een baby met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) aangetroffen. Gelukkig komen andere afwijkingen aan de schedel of het gelaat (craniofaciale afwijkingen) heel wat minder vaak voor. Ons team voor schisis- en craniofaciale afwijkingen begeleidt kindjes vanaf hun geboorte, maar ook op latere leeftijd kan u hiervoor als patiënt terecht op onze dienst.

Brugs Oncologisch Hoofd-Hals Centrum

Al meer dan 25 jaar organiseren we in ons ziekenhuis een multidisciplinair overleg tussen de betrokken disciplines voor patiënten met een hoofd- en/of halstumor.

In 2005 werden we een officieel Oncologisch Hoofd-Hals Centrum waarin MKA- en NKO-chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, anatoom-pathologen, logopedisten, diëtisten en maatschappelijk werkers samenwerken in nauwe relatie met de huisarts. Elke maandagmiddag bespreken we op de MOC (multidisciplinair oncologisch consult) welke behandeling de patiënt de hoogste overlevingskans en de beste levenskwaliteit kan bieden.

Spreekuur OSAS (obstructief slaapapneusyndroom) en snurken

Ook voor het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgverstrekking. Samen met de NKO-arts bekijken we wat de beste behandeling is voor de patiënt met een snurkproblematiek of OSAS.

Centrum voor Gespecialiseerde Tandheelkunde

De afdeling Tandheelkunde van campus Sint-Jan verleent patiëntenzorg en doet onderzoek. Naast de algemene tandheelkundige behandelingen voeren wij specialistische behandelingen uit zoals:

  • Behandelingen van kaakgewrichtsklachten.
  • Behandelingen bij kinderen.
  • Orthodontie.
  • Restauratieve tandheelkunde.
  • Esthetische tandheel­kunde.
  • Prothetische tandheelkunde.
  • Endodontische behandelingen.
  • Behandelingen onder algemene anesthesie of sedatie bij kinderen, bij angstige patiënten en mentaal gehandicapten bij wie een behandeling in de tandartsstoel niet mogelijk is.

Deze behandelingen worden uitgevoerd door de stafleden, allen tandartsen met een bijzondere vakbekwaamheid in een deelgebied van de tandheelkunde. In het Tandheelkundig Stagecentrum verzorgen zij ook onderwijs aan studenten en begeleiden ze tandartsen tijdens hun stagejaar.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 maart 2017