Back to top

MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTCHIRURGIE

Voorzorgsmaatregelen consultaties tijdens de coronaperiode

Vanaf 4 mei gaan de consultaties en ingrepen opnieuw van start op onze polikliniek Mond- Kaak- en Aangezichtchirurgie. 
We hebben daarom talrijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat elke raadpleging en ingreep op een zo veilig mogelijke manier kan verlopen. 

Hieronder de maatregelen dewelke werden genomen voor een veilige raadpleging of ingreep:

 • Na elke raadpleging/ingreep worden alle contactoppervlakken en stoelen ontsmet met alcohol;
 • Alle poliklinische ruimten en de wachtzalen worden tweemaal per dag gereinigd;
 • We zullen het aantal aanwezige patiënten op de afdeling nauwkeurig opvolgen om de wachtzaal niet te overbelasten;
 • Er werden markeringen aangebracht ter hoogte van het secretariaat om de inschrijvingen zo veilig mogelijk te laten verlopen zodat de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden;
 • Alle artsen en medewerkers zullen steeds een mondmasker dragen;
 • Op meerdere plaatsen zal handalcohol aangeboden worden;
 • Voor u mag plaatsnemen in de behandelstoel zal gevraagd worden om gedurende 1 minuut de mond te spoelen met Isobetadine mondwater 1%, of met waterstofperoxyde 1% bij joodallergie. Deze producten zijn geschikt als mondspoelmiddel en zijn een bewezen breedspectrum ontsmettingsmiddel om de overdracht van talrijke micro-organismen zo laag mogelijk te houden;
 • Afhankelijk van de soort chirurgische behandeling die u moet ondergaan, zal voorafgaandelijk aan de ingreep een screening op COVID-19 middels wisser nodig zijn;
 • De chirurgische behandelingruimtes werden daarnaast ook voorzien van een verluchtingsinstallatie met HEPA filters, die de lucht in de behandelkamer tot 6x per uur verversen.  

Welke voorzorgen u als patiënt moet nemen:

 • We vragen aan de patiënten om alleen te komen naar de afspraak en enkel indien nodig 1 begeleider te voorzien;
 • Probeer het uur van de afspraak zoveel mogelijk te respecteren en vermijd het vroegtijdig aanwezig zijn om zo het aantal patiënten in de wachtzaal te beperken. Indien u te vroeg bent, gelieve nog even in de auto of buiten te wachten;
 • Maskergebruik bij patiënt en/of begeleider is verplicht. Indien u hier niet over beschikt, wordt er u één aangeboden aan de ingang van het ziekenhuis;
 • Handhygiëne blijft een cruciaal onderdeel om besmetting te vermijden, gelieve thuis de handen te wassen voor vertrek en het aanraken van uw gezicht te vermijden;
 • Bij het betreden van het ziekenhuis, de wacht- en consultatieruimte moet u telkens de handen ontsmetten;
 • Aan het onthaal zult u een vragenlijst aangeboden krijgen, gelieve hierop een eerlijk antwoord te geven. Indien u zich ziek voelt, gelieve de geplande afspraak te annuleren en thuis te blijven. Indien u zich toch aanmeldt met koorts en/of respiratoire klachten, dan zult u doorverwezen worden naar de COVID-19-screening op Spoed;
 • Verder wordt er uitdrukkelijk gevraagd om géén gsm te gebruiken eens u het ziekenhuis heeft betreden. Het gsmtoestel is een mogelijk zwaar besmet item/instrument.

 

 

De dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, afgekort MKA, verricht ingrepen in het ruime gebied rond de mond, het gelaat, de hals en de speekselklieren. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de stand van de tanden en de kaken, het kaakgewricht, de speekselklieren, afwijkingen en tumoren van slijmvliezen van de mond en de huid. We besteden ook de nodige aandacht aan de esthetische aspecten van het aangezicht.

Deze medische specialiteit staat ook bekend als stomatologie of maxillofaciale chirurgie.

U kan ons op eigen initiatief consulteren of op doorverwijzing van de huisarts, de tandarts, de orthodontist of een collega geneesheer-specialist.

Specifieke informatie over kaakpathologie vindt u hier:

Kaakpathologie