Back to top

Zwangerschapsdiabetes

Vanuit het project 'Zoet Zwanger', een initiatief van de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV), de Vlaamse Vereniging voor Obstretie en Gynaecologie (VVOG) en Domus Medica en erkend door de Vlaamse overheid, wordt een universele sreening van diabetes bij elke vrouw met een zwangeschapswens, of bij zwangere vrouwen tijdens het eerste prenatale contact aanbevolen. Deze screening heeft tot doel tijdig zwangerschapsdiabetes te detecteren gezien dit het risico op foetale overgroei en het ontwikkelen van diabetes type 2 na de bevalling doet toenemen.

Hoe wordt diabetes opgespoord?

Elke zwangere wordt op 24 weken zwangerschap gescreend door middel van de Glucose Challenge test. Indien de resultaten van deze test gestoord zijn, zal er een verdere screening gebeuren via de Orale Glucosetollerantietest.

Behandeling:

Tijdens de zwangerschap:

Eenmaal de diagnose van zwangerschapsdiabetes is gesteld, wordt het advies van een diëtiste, een diabetesverpleegkundige en een endocrinoloog gevraagd. Aan de zwangere wordt bijkomende informatie verstrekt over voeding, testmateriaal, ... Afhankelijk van de ernst zal de endocrinoloog beslissen om al dan niet, naast een aangepast dieet, de toediening van insuline onder medische begeleiding op te starten.

Opvolging na de bevalling:

Gezien elke vrouw die zwangerschapsdiabetes heeft gehad een hoger risico heeft op het ontwikkelen van diabetes type 2, wordt verdere opvolging na het ontslag sterk aanbevolen. Deze bestaat uit een Orale Glucosetolerantietest op 6 à 12 weken na de bevalling en een jaarlijkse bepaling van de nuchtere suikerspiegel in het bloed door de huisarts. Indien de zwangere vrouw met zwangerschapsdiabetes zich heeft laten registreren in het project 'Zoet Zwanger' zal zij jaarlijks een herinnering hiervoor toegestuurd krijgen (www.zoetzwanger.be)

Opvolging van de pasgeboren baby:

Bij baby's van moeders die zwangerschapsdiabetes hebben doorgemaakt, kunnen binnen de eerste uren na de geboorte te lage bloedsuikerspiegels optreden. Daarom zal dit bij deze baby's na de geboorte op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 25 november 2021