Back to top

Materniteit

Normaal verblijf

De verblijfsduur na een gewone bevalling is 3 nachten, bij een keizersnede 4 nachten. Dit kan om medische redenen worden verlengd.

Verkort verblijf

De moeder verlaat het ziekenhuis binnen de 2 à 3 dagen na de geboorte. Verdere opvolging en kraamzorg thuis via de "Tiende maand", zelfstandig vroedvrouw of kraamcentrum wordt aanbevolen. De ziekenkas voorziet hiervoor een tussenkomst.

Voor meer info:

Poliklinisch verblijf

De moeder verlaat de materniteit binnen de 24 uur na de geboorte na advies van de gynaecoloog. Verdere opvolging en kraamzorg thuis via de "Tiende maand", zelfstandig vroedvrouw of kraamcentrum is noodzakelijk. De ziekenkas voorziet hiervoor een tussenkomst.

Voor meer info:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 augustus 2021