Back to top

MATERNITEIT

Op de materniteit van campus Sint-Jan verblijven pas bevallen moeders met hun baby’s. Bij een normaal verblijf is de verblijfsduur na een gewone bevalling 3 dagen, bij een keizersnede 4 dagen. Dit kan om medische redenen worden verlengd. Bij een poliklinisch verblijf verlaat de moeder de materniteit binnen de 24 uur na de geboorte na advies van de gynaecoloog.

In 2017 werd de kraamafdeling bekroond met het kwaliteitslabel van ‘baby– en moedervriendelijk ziekenhuis’. Het voedingsbeleid van de pasgeborene steunt op de richtlijnen opgesteld door de WereldgezondHeidsOrganisatie (WHO) en UNICEF. Onze visie op natuurlijk bevallen legt het accent op een optimale professionele begeleiding en verzorging van moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling. De persoonlijke keuze van de toekomstige ouders staat hierbij centraal.

Alvast een aangename kennismaking via onze site en dank voor uw bezoek!