Back to top

MATERNITEIT

Op de materniteit van onze campussen Sint-Jan en Henri Serruys verblijven pas bevallen moeders met hun baby’s. Bij een normaal verblijf is de verblijfsduur na een gewone bevalling 3 dagen, bij een keizersnede 4 dagen. Dit kan om medische redenen worden verlengd. Bij een poliklinisch verblijf verlaat de moeder de materniteit binnen de 24 uur na de geboorte na advies van de gynaecoloog.

De campus Henri Serruys in Oostende staat bekend om zijn jarenlange ervaring in het onderwaterbevallen. Sinds 2008 werd de kraamafdeling, als een van de pioniers voor België, bekroond met het kwaliteitslabel van ‘baby– en moedervriendelijk ziekenhuis’. Door de blijvende inzet werd dit kwaliteitscertificaat opnieuw aan ons toegekend in 2012. In 2017 werd ook aan campus Sint-Jan in Brugge het BFHI-label toegekend. Het voedingsbeleid van de pasgeborene steunt op de richtlijnen opgesteld door de WereldgezondHeidsOrganisatie (WHO) en UNICEF. Onze visie op natuurlijk bevallen legt het accent op een optimale professionele begeleiding en verzorging van moeder en kind voor, tijdens en na de bevalling. De persoonlijke keuze van de toekomstige ouders staat hierbij centraal.

Alvast een aangename kennismaking via onze site en dank voor uw bezoek!