Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

Voor meer informatie over de wetenschappelijke activiteiten van onze artsen kan u terecht op azlink.be/auteurs/.

Elke longarts van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV volgt geregeld (inter)nationale congressen en geeft voordrachten over zijn vakgebied. Op campus Sint-Jan is er een actief academisch consulentschap met de Universiteit Gent en is er een deelopleiding voor artsen-specialisten inwendige ziekten en pneumologie, in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten. 

Alle campussen nemen deel aan klinische studies. Alle longartsen zijn geaccrediteerd en volgen de door de overheid opgelegde bijscholingen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 juni 2021