Back to top

Wetenschappelijke activiteiten

Voor informatie over de wetenschappelijke activiteiten van onze artsen kan u terecht op www.azlink.be/auteurs.
 

Christelle Vanmaele

 • ​Op regelmatige basis geven van vorming rond mondzorg, dysfagie, neurogene spraak- en taalpathologie op de afdeling Beroertezorg, Neurologie en REVAZ.
 • Medewerker aan studies rond beroertezorg.
 • Stagementor voor studenten van verschillende Vlaamse opleidingen Logopedie: Vives Brugge, Arteveldehogeschool Gent, HoGent, UGent, KULeuven.

Caroline Vandenbruane

 • Sturend lid van de VWHHT-P (Vlaamse Werkgroep Hoofd- Hals Tumoren Paramedici).
 • Gastdocent aan hogescholen en postgraduaten over dysfagie en hoofd-halsoncologie.
 • Interne lesgever canule- en slikbeleid.
 • Medeoprichter van ‘Klank-Bord’, patiëntenvereniging hoofd-hals.
 • Organisator van de jaarlijkse Ontmoetingsdagen voor patiënten en hun proxy.
 • (Mede)organisator en spreker op symposia binnen en buiten het ziekenhuis.
 • Medewerker aan studies binnen en buiten het ziekenhuis rond dysfagie en hoofd-halsoncologie.

Gertie Van den Driessche

 • Postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen.
 • Specialisatie manuele facilitatie van circumlaryngeaal gebied.
 • Deelname aan nationale en internationale cursussen, workshops, intervisies en symposia rond topic stem.
 • Gastdocent (vak anatomie en fysiologie van hoofd- en halsgebied, vak schisis) aan Vives Brugge.
 • Externe promotor bachelorproeven rond stem en schisis bij meerdere opleidingen.
 • Organisator van workshops, lezingen over topics stem en schisis.
 • Lid van de Vlaamse Kwaliteitskring Stem en de European Voice Teachers Association (EVTA).
 • Lid van werkgroep rond ‘Parent Focused Approach’ voor schisis.
 • Lid van de Vlaamse Werkgroep voor Hoofd- en Hals Tumoren - Paramedici.

Charlotte Vande Woestyne

 • Postgraduaat Stem aan Thomas More Antwerpen.
 • Specialisatie manuele facilitatie van circumlaryngeaal gebied.
 • Lid van de Vlaamse Werkgroep voor Hoofd- en Hals Tumoren - Paramedici.

Marie Vermeire

 • Volgt specialisaties rond eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.
 • Lid van de Vlaamse Werkgroep voor Hoofd- en Hals Tumoren - Paramedici.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 juni 2021