Back to top

Voorstelling

Op campus Sint-Jan is het onze voornaamste doelstelling om patiënten met logopedische problemen zo goed mogelijk te helpen functioneren met een maximale levenskwaliteit. We werken daarbij stoornis- en compensatiegericht en werken in teamverband met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en medisch maatschappelijk werkers.

Informatie

Een belangrijk onderdeel van onze taak is onze patiënt en zijn omgeving informeren over de logopedische problemen. De familie wordt meestal nauw betrokken bij de behandeling. Dat is vaak ook noodzakelijk om inzicht te krijgen in de psychosociale problemen die door de specifieke stoornis ontstaan zijn en om deze op te vangen.

Voor wie?

Wij behandelen zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten en verwijzen ook door naar logopedisten in de ruime omgeving van het ziekenhuis.

Terugbetaling

Als dat wettelijk voorzien is, zorgen we voor de aanvraag voor terugbetaling van onze logopedische diensten. Alle logopedisten van AZ Sint-Jan zijn geconventioneerd volgens de officiële tarieven van het RIZIV.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 5 mei 2021