Back to top

Voorstelling

Op campus Sint-Jan is het onze voornaamste doelstelling om patiënten met logopedische problemen zo goed mogelijk te helpen functioneren met een maximale levenskwaliteit. We werken daarbij stoornis- en compensatiegericht en werken in teamverband met artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, klinisch psychologen en sociaal werkers.

Een belangrijk onderdeel van onze taak is onze patiënt en zijn omgeving informeren over de logopedische problemen. De familie wordt meestal nauw betrokken bij de behandeling. Dat is vaak ook noodzakelijk om inzicht te krijgen in de psychosociale problemen die door de specifieke stoornis ontstaan zijn en om deze op te vangen.

Voor wie?

Wij behandelen zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten en verwijzen ook door naar logopedisten in de ruime omgeving van het ziekenhuis. U kan bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van:

  • spraak- en taalstoornissen t.g.v. neurologische aandoeningen (afasie-dysartrie en neuromusculaire aandoeningen)
  • slikmoeilijkheden bij volwassen (dysfagie)
  • afwijkende mondgewoonten bij kinderen en volwassenen (oromyofunctionele therapie/ snurken/ obstructief slaapapneu)
  • eet- en drinkmoeilijkheden bij baby’s en jonge kinderen
  • verworven spraakstoornissen t.g.v. radiotherapie en heelkunde in het hoofd- en halsgebied
  • stemproblemen bij kinderen en volwassen (dysfonie)
  • manuele facilitatie van de larynx
  • stotteren bij kinderen en volwassenen
  • schisis bij kinderen en volwassenen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 december 2023