Back to top

Voorstelling

Logopedie is een paramedische wetenschap die de diagnosestelling, behandeling en ondersteuning biedt bij:

  • neurogene spraak- en taalstoornissen (afasie, dysarthrie, apraxie)
  • slikstoornissen (dysfagie)
  • revalidatie na chirurgie in het hoofd- en halsgebied
  • stemstoornissen

Logopedie wordt in ons ziekenhuis aangeboden aan zowel gehospitaliseerde als aan ambulante patiënten.

Na anamnese en onderzoek wordt de familie nauw betrokken in de behandeling van de patiënt.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 februari 2018