Back to top

Behandelende aandoeningen

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Na een niet-aangeboren hersenletsel onderzoeken we de problemen met de mondelinge en/of schriftelijke communicatie. Aan de hand van de resultaten stellen we een individueel behandelingsplan op.
We werken aan:

  • herstel van begrijpen, spreken, lezen, schrijven
  • het verbeteren van de uitspraak
  • de stem

Slikstoornissen

We onderzoeken problemen die zich kunnen voordoen bij het slikken en starten de begeleiding op om veilig te kunnen eten en drinken.

Revalidatie na chirurgie in het hoofd- en halsgebied

Na een ingreep in het hoofd- en halsgebied (tong, mondbodem, strottenhoofd...) evalueren we het spreken en het slikken. Ook hier stellen we vervolgens een aangepast oefenprogramma op.

Stemstoornissen

We evalueren de stem aan de hand van perceptuele en objectieve akoestische metingen. In de behandeling werken we onder andere aan ontspanning van het stemapparaat, een optimale werking van de stemplooien en een goede stemhygiëne.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018