Back to top

LOGOPEDIE

Logopedie is een toegepaste gedragswetenschap, gericht op het communicatiegedrag tussen mensen. De logopedist is geen arts, maar een paramedisch therapeut. Op de dienst Logopedie zetten diverse logopedisten zich in om waar nodig en mogelijk de communicatievaardigheden van hun patiënten te bevorderen en te perfectioneren.

Wat doet een logopedist?

De logopedist legt zich erop toe goede basisvoorwaarden voor communicatiegedrag te creëren bij zijn patiënten. Deze begeleidt de patiënten, stuurt hun communicatiegedrag bij waar nodig en verbetert of herstelt afwijkende of gestoorde communicatieprocessen. Praktisch komt het erop neer dat de logopedist zich bekommert om de preventie, de diagnostiek en de therapie van problemen op het vlak van de stem, de spraak, het gehoor, het slikken en de taal, inclusief lees-, schrijf- en rekenvaardigheden die op taal steunen.

Bij een logopedist kan u ook terecht voor de behandeling van verstoorde orale functies en deze helpt zoeken naar vervangende en ondersteunende manieren van communicatie als de voor de hand liggende communicatiekanalen volledig of gedeeltelijk weggevallen zijn.

Logopedische problemen kunnen zich voordoen bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

U kan op eigen initiatief een afspraak maken. Vaak krijgen patiënten een doorverwijzing van de huisarts of van een andere dienst voor meer onderzoek of een specifieke therapie.