Back to top

LOGOPEDIE

Logopedie is een paramedische wetenschap die instaat voor preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen in het communicatie- of slikgedrag. Een logopedische interventie heeft als doel stoornissen bij communicatie of slikken te voorkomen, beperken of verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, taalkunde, … Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Zo wordt de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem-, gehoor- of slikproblemen nauw betrokken bij de logopedische interventie.

Een logopedist werkt interdisciplinair. Overleg met andere (para)medici bepaalt mee de koers van het voorgestelde behandeltraject. Logopedische problemen kunnen zich voordoen bij baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. U kan op eigen initiatief een afspraak maken. Vaak krijgen patiënten een doorverwijzing van de huisarts of van een andere dienst voor meer onderzoek of een specifieke therapie.