Back to top

LEERCENTRUM

In de medische en medisch-technologische sector evolueert alles bijzonder snel. Daarom is het voor iedereen die in de zorgsector werkt, zowel voor artsen en verpleegkundigen als voor paramedici en ondersteunende medewerkers ontzettende belangrijk om bij te blijven.

Het leercentrum staat in voor de organisatie, de coördinatie en de logistieke ondersteuning van alle intern ingerichte cursussen voor het personeel van het AZ Sint-Jan Brugge AV. Hiervoor doen we een beroep op een permanent secretariaat, leercentrumcoördinatoren per departement, opleidingsverpleegkundigen en andere interne instructeurs en contactpersonen ‘vorming’.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023