Back to top

Voorstelling

Als medisch ondersteunende dienst voert de dienst Laboratoriumgeneeskunde laboratoriumanalyses uit. Dit gebeurt zowel voor monsters van patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn als voor ambulante patiënten, op aanvraag van hun huisarts of een externe specialist. Andere instellingen of laboratoria kunnen ook monsters voor analyse naar onze dienst zenden.

Daarnaast omvat de dienst Laboratoriumgeneeskunde op campus Sint-Jan drie erkende banken die reproductief menselijk lichaamsmateriaal, menselijk lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel en hematopoëtische stamcellen bewaren en bewerken. Vanuit deze activiteiten treden we ook op als rekruteringscentrum voor gezonde vrijwillige stamceldonoren. Bij de dienst Laboratoriumgeneeskunde van campus Sint-Jan kan u terecht voor logistieke en analytische ondersteuning van klinische en wetenschappelijke studies en analyses in kader van bedrijfsgeneeskunde.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 maart 2018