Back to top

Procedures

Elke aanvraag voor een laboratoriumtest moet volledig en correct worden voorbereid, ingevuld en ondertekend. Ook moeten de klinische gegevens duidelijk zijn. Onjuiste patiëntenvoorbereiding, patiëntenidentificatie, staalafname, staalbewaring en staaltransport kunnen immers leiden tot foutieve resultaten en aanleiding geven tot verkeerde medische beslissingen. Daarom heeft de dienst Laboratoriumgeneeskunde instructies opgesteld voor de verschillende soorten analyses.

Analysespecifieke instructies vindt u terug in de labogids.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 9 april 2019