Back to top

LABORATORIUMGENEESKUNDE

Opbouw dienst

De dienst Laboratoriumgeneeskunde bestaat uit twee klinische laboratoria: de activiteitencentra op campus Sint-Jan en op campus Henri Serruys. Ze zijn erkend door het federaal ministerie van sociale zaken en volksgezondheid onder het erkenningsnummer 31628 (erkenning).

Op campus Sint-Jan omvat de dienst ook drie erkende banken voor menselijk lichaamsmateriaal, namelijk voor reproductieve cellen en weefsels (erkenning), hematopoëtische stamcellen en T-cellen (erkenning) en lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel (erkenning) en een depot voor sclerale greffes en amnionmembraan greffes.

Dienstverlening

De dienst Laboratoriumgeneeskunde voert laboratoriumanalyses uit voor andere diensten in het ziekenhuis. Op campus Sint-Jan en campus Henri Serruys analyseren we zowel monsters afkomstig van opgenomen patiënten als van ambulante patiënten (die bij een huisarts of specialist op consultatie geweest zijn). We analyseren ook monsters die vanuit andere instellingen of laboratoria naar ons gezonden zijn. Voor de precieze analysemogelijkheden kijkt u best in onze labogids.

De banken voor menselijk lichaamsmateriaal bewaren en bewerken reproductief menselijk lichaamsmateriaal, menselijk lichaamsmateriaal van het locomotorisch stelsel en hematopoëtische stamcellen. Onze dienst helpt, samen met andere Belgische stamceldonorcentra, gezonde vrijwillige stamceldonoren rekruteren.

Bovendien zorgen wij voor logistieke en analytische ondersteuning van klinische en wetenschappelijke studies en analyses in het kader van bedrijfsgeneeskunde.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde volgt een systeem van Integrale Kwaliteitszorg in overeenstemming met de ISO 15189:2012 norm en is geaccrediteerd in de domeinen Moleculaire biologie (Hematologie, Microbiologie en Immunohematologie), Genetica, Hematologie (Basis hematologie, Flowcytometrie, Stolling en hemostase) en Chemie (Basis chemie, Cardiovasculaire diagnostiek en risicobepaling en Endocrinologie). Zie ook accreditatiecertificaat 379-MED met bijhorend toepassingsgebied. De analyses die vallen onder het medisch deelgebied weefselcompatibiliteit zijn bijkomend geaccrediteerd volgens de EFI standaard (accreditatiecertificaat EFI). Welke testen onder accreditatie vallen vindt u eveneens terug in de labogids.

De klinische biologen staan u graag te woord voor klinisch advies betreffende aanvragen en interpretaties van resultaten, meetonzekerheid en voor verdere informatie.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde staat garant voor de professionele omgang met vertrouwelijke gegevens / deontologie.